Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Towards a biosensor for the detection of acute lymphoblastic leukemia

 • Identification data

  Identifier: TFG:5716
 • Authors:

  Morillas Varela, Patricia
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-02-10
  Abstract: Early diagnosis of Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) in children is of utmost importance to avoid relapses and to make quick treatment decisions. Electrochemical biosensors have the potential to provide fast, highly reliable, sensitive and accurate quantitative response, at a low cost, and with the ease of miniaturisation. In this project, exosomal miRNAs emerging biomarkers related to ALL will be chosen. Next, semiconductor porous materials will be fabricated and their chemical functionalisation addressed to perform as sensing platform. Finally, we will design and optimise the most suitable sensing mechanism for the electrochemical detection of the target analyte. El diagnòstic precoç de la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) en nens és de màxima importància per evitar recaigudes i prendre decisions de tractament ràpides. Els biosensors electroquímics tenen el potencial de proporcionar una resposta quantitativa ràpida, altament fiable, sensible i precisa, a un baix cost i amb la facilitat de miniaturització. En aquest projecte, es triaran biomarcadors emergents de miRNA exosomals relacionats amb ALL. A continuació, es fabricaran materials porosos semiconductors i s'abordaran la seva funcionalització química perquè funcionin com a plataforma de detecció. Finalment, dissenyarem i optimitzarem el mecanisme de detecció més adequat per a la detecció electroquímica de l'analit diana.
  Subject: Leucèmia limfoblàstica
  Language: en
  Work's codirector: Verma, Deepanshu
  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Morillas Varela, Patricia
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Cap a un biosensor per a la detecció de la leucèmia limfoblàstica aguda Towards a biosensor for the detection of acute lymphoblastic leukemia Hacia un biosensor para la detección de la leucemia linfoblástica aguda
  Work's public defense date: 2022-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Leucèmia limfoblàstica aguda, biosensor electroquímic, miRNA exosomal Acute lymphoblastic leukemia, electrochemical biosensor, exosomal miRNA Leucemia linfoblástica aguda, biosensor electroquímico, miRNA exosomal
  Confidenciality: No
  Title in original language: Towards a biosensor for the detection of acute lymphoblastic leukemia
  Project director: Prieto Simón, Beatriz
  Education area(s): Enginyeria Biomèdica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Leucèmia limfoblàstica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar