Treballs Fi de Grau> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Extractor y validador de datos de documentos de identidad

 • Identification data

  Identifier: TFG:5916
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5916
 • Authors:

  Otero Freiría, Roque
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-05-04
  Abstract: L'empresa AppToln, es dedica a la gestió de panys electrònics. Un dels seus principals clients són els propietaris que utilitzen els panys per a apartaments de vacances. Per això, la mateixa aplicació permet al client d'aquests apartaments fer el check-in i registrar-se per poder accedir a l'apartament i així tindre unes claus temporals del pany. Gràcies a aquesta utilitat el propietari es despreocupa d'haver de recollir les dades del client i haver de gestionar-les, ja que s'encarrega de tot l'aplicació. L'objectiu d'aquest Treball de Fi de Grau serà la creació d'un API que extragui i validi les dades de l'usuari mitjançant una foto del seu document d'identitat i la creació de la finestra en la qual l'usuari interaccionarà per carregar la imatge i introduir les dades. L'API i la finestra de l'usuari, a més de l'aplicació web de l’empresa, estan fetes amb el framework Symfony i en php. AppToIn is a company that deals with the management of electronic locks. One of its main clients is the locking system for seasonal flats. For this reason, the application itself allows the client of these flats to check in and register in order to gain access to the flat and thus have a temporary key to the lock. Thanks to this utility, the owner does not have to worry about having to collect the client's data and manage them, as the application takes care of everything. The objective of this Final Degree Project will be the creation of an API that extracts and validates the user's data through a photo of their identity document and the creation of the frontend where the user will interact to load the image and enter the data. The API and the frontend, in addition to the company's web application are made with the Symfony framework and are programmed in php. La empresa AppToIn, se dedica a la gestión de cerraduras electrónicas. Uno de sus principales clientes son los propietarios que utilizan las cerraduras para pisos vacacionales. Por esto, la propia aplicación permite al cliente de esos pisos hacer el check-in y registrarse para poder acceder al apartamento y así tener unas claves temporales de la cerradura. Gracias a esta utilidad el propietario se despreocupa de tener que recoger los datos del cliente y tener que gestionarlos ya que se encarga de todo la aplicación. El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado será la creación de un API que extraiga y valide los datos del usuario a través de una foto de su documento de identidad y la creación de la ventana en la cual el usuario interaccionará para cargar la imagen e introducir los datos. La API y la ventana del usuario, además de la aplicación web de la empresa están hechas con el framework Symfony y en php.
  Subject: Aplicacions web
  Language: spa
  Subject areas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Department: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Student: Otero Freiría, Roque
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Extractor i validador de dades de documents d'identitat Identity document data extractor and validator Extractor y validador de datos de documentos de identidad
  Work's public defense date: 2022-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Microservicio; API; Frontend; Extractor; Documentos de Identidad; API Rest; Validador; Symfony; PHP; Javascript; CORS
  Confidenciality: No
  Title in original language: Extractor y validador de datos de documentos de identidad
  Project director: Molina Clemente, Carlos
  Education area(s): Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Aplicacions web
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar