Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Search for compounds with anti-melanogenesis activity from natural sources

 • Identification data

  Identifier: TFG:6013
 • Authors:

  Solé Vallés, Paula
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-07-17
  Abstract: Melanogenesis is the complex multistep process of melanin synthesis that takes place in melanocytes. Although melanin has important functions in the human body, an abnormal accumulation causes hyperpigmentation skin disorders, and it is correlated with a higher risk of melanoma and neurodegenerative diseases. This study aimed to perform a screening of natural compounds with potential anti-melanogenesis activity. 4 compounds were tested using a tyrosinase inhibition assay and a quantification of melanin on B16F10 cells. The mechanism of action was evaluated by Western Blot. One of the 4 compounds displayed promising results on all the assays performed. La melanogènesi és el complex procés de síntesi de melanina en diversos passos que té lloc als melanòcits. Tot i que la melanina té funcions importants en el cos humà, una acumulació anormal provoca trastorns de la hiperpigmentació de la pell i es correlaciona amb un major risc de melanoma i malalties neurodegeneratives. Aquest estudi pretenia realitzar un cribratge de compostos naturals amb potencial activitat anti-melanogènesi. Es van provar 4 compostos mitjançant un assaig d'inhibició de la tirosinasa i una quantificació de melanina en cèl·lules B16F10. El mecanisme d'acció es va avaluar mitjançant Western Blot. Un dels 4 compostos va mostrar resultats prometedors en tots els assajos realitzats
  Subject: Melanoma
  Language: en
  Subject areas: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Solé Vallés, Paula
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Búsqueda de compuestos con actividad anti-melanogénesis a partir de fuentes naturales Search for compounds with anti-melanogenesis activity from natural sources Cerca de compostos amb activitat anti-melanogènesi a partir de fonts naturals
  Work's public defense date: 2022-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: compuestos naturales, melanogénesis, tirosinasa. melanogenesis, natural compounds, tyrosinase. compostos naturals, melanogènesi, tirosinasa.
  Confidenciality: Si
  Title in original language: Search for compounds with anti-melanogenesis activity from natural sources
  Project director: Calvo Manso, Enrique
  Education area(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Melanoma
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar