Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Potential of meat by-products hydrolysates to exert antihypertensive effects: ACE inhibitory activity and gut microbiota modulation.

 • Identification data

  Identifier: TFG:6033
 • Authors:

  Valls Verdoy, Anna
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-07-17
  Abstract: L'objectiu d'aquest estudi era obtenir hidrolitzats a partir de subproductes carnis per estudiar el seu potencial per exercir l'activitat d'inhibició de l'enzim convertidor d'angiotensina (ACEi) i modular la microbiota. La matèria primera es va processar i caracteritzar. A partir d'això, es van obtenir diversos hidrolitzats enzimàtics en diferents condicions. Es van determinar els efectes de les condicions d'hidròlisi sobre l'activitat de l'ACEi. Posteriorment, es van realitzar fermentacions fecals per lots in vitro i es van quantificar els canvis en la població bacteriana rellevant mitjançant la reacció en cadena de la polimerasa quantitativa. Es va observar l'activitat de l'ACEi i el potencial de modulació de la microbiota. The aim of this study was to obtain hydrolysates from meat by-products to study their potential to exert angiotensin converting enzyme inhibition (ACEi) activity and modulate the microbiota. The raw material was processed and characterized. From this, several enzyme hydrolysates were obtained under different conditions. The effects of hydrolysis conditions on ACEi activity were determined. Subsequently, in vitro batch fecal fermentations were performed, and changes in relevant bacterial population were quantified through quantitative Polymerase Chain Reaction. ACEi activity and microbiota modulating potential was observed.
  Subject: Hipertensió
  Language: en
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la información y comunicación
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Valls Verdoy, Anna
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Potencial dels subproductes de carn en presentar efectes antihipertensos: activitat inhibitòria de l'ECA i modulació de la microbiota intestinal. Potential of meat by-products hydrolysates to exert antihypertensive effects: ACE inhibitory activity and gut microbiota modulation. Potencial de los subproductos de carne en presentar efectos antihipertensos: actividad inhibidora de la ECA y modulación de la microbiota intestinal.
  Work's public defense date: 2022-06-22
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: hidrolitzats, hipertensió, microbiota intestinal hydrolysates, hypertension, gut microbiota hidrolizados, hipertensión, microbiota intestinal
  Confidenciality: Si
  Title in original language: Potential of meat by-products hydrolysates to exert antihypertensive effects: ACE inhibitory activity and gut microbiota modulation.
  Project director: Torres Fuentes, Cristina; Bravo Vázquez, Francisca I.
  Education area(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la información y comunicación
  Hipertensió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar