Treballs Fi de Grau> Psicologia

Fatiga por Compasión en el profesional de ayuda

 • Identification data

  Identifier: TFG:6075
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6075
 • Authors:

  Casas Álvarez, Ainhoa
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-07-20
  Abstract: La Fatiga per Compassió és una síndrome que apareix per l'ús continuat de l'empatia combinat amb els obstacles que poden aparèixer al lloc de treball diàriament. Els objectius han estat; definir que és la fatiga per compassió, desenvolupar-ne la prevenció i investigar si es troba en els professionals d'ajuda de diversos centres de serveis psicològics. Per fer-ho, s'ha utilitzat l'escala Professional Quality of Life Scale de Stamm. Les conclusions són: - El grup presenta satisfacció per compassió - no presenta nivells de burnout. - pateix Fatiga per Compassió. Compassion Fatigue is a syndrome that appears from the continued use of empathy combined with the obstacles that can appear in the workplace on a daily basis. The objectives have been; define what compassion fatigue is, develop its prevention and investigate whether it is found in help professionals from various psychological service centers. For this, the Stamm Professional Quality of Life Scale has been used. The conclusions are: - The group presents compassion satisfaction - Does not present burnout levels. - suffers from Compassion Fatigue. La Fatiga por Compasión es un síndrome que aparece por el uso continuado de la empatía combinado con los obstáculos que pueden aparecer en el lugar de trabajo diariamente. Los objetivos han sido; definir que es la fatiga por compasión, desarrollar la prevención de esta e investigar si se encuentra en los profesionales de ayuda de diversos centros de servicios psicológicos. Para ello, se ha utilizado la escala Professional Quality of Life Scale de Stamm. Las conclusiones son: - El grupo presenta satisfacción por compasión - no presenta niveles de burnout. - sufre Fatiga por Compasión.
  Subject: Fatiga mental
  Language: spa
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Casas Álvarez, Ainhoa
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Fatiga per Compassió en el professional d'ajuda Compassion Fatigue in mental health professionals
  Work's public defense date: 2023-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Esgotament, Compassió, Psicologia Fatigue, Compassion, Mental health Fatiga, Compasión, Psicologia
  Confidenciality: No
  Title in original language: Fatiga por Compasión en el profesional de ayuda
  Project director: Tàpia Caballero, Patrícia
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Fatiga mental
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar