Treballs Fi de Grau> Psicologia

El síndrome del impostor y la relación con los tipos de apego

 • Identification data

  Identifier: TFG:6081
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6081
 • Authors:

  Cornadó Menasanch, Aleida
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-07-20
  Abstract: El principal objectiu d'aquest estudi és observar la relació existent entre els diferents tipus d‟aferrament i la freqüència de patir la síndrome de l‟impostor. La metodologia utilitzada per fer-ho ha estat mitjançant tres qüestionaris administrats pel Microsoft Forms; un per avaluar la freqüència de patir la síndrome de l'impostor (Clance Impostor Phenomenon Scale, CIPS, Clance, 1985), el segon per avaluar el tipus d'aferrament adult (Qüestionari Aferrament Adult, Melero i Cantero, 2008) i per avaluar l'autoestima6, Berga A9; , i Moreno, 2000). L'anàlisi estadística s'ha fet mitjançant Microsoft Excel i SPSS. The main objective of this study is to observe the relationship between the different types of attachment and the frequency of suffering from the impostor syndrome. The methodology used to carry it out has been through three questionnaires administered by Microsoft Forms; one to assess the frequency of suffering from the impostor syndrome (Clance Impostor Phenomenon Scale, CIPS, Clance, 1985), the second to assess the type of adult attachment (Adult Attachment Questionnaire, Melero & Cantero, 2008) and to assess self-esteem ( Rosenberg self-esteem scale, Rosenberg, 1965; Atienza, Balaguer, & Moreno, 2000). Statistical analysis has been carried out using Microsoft Excel and SPSS. El principal objetivo de este estudio es observar la relación existente entre los diferentes tipos de apego y la frecuencia de padecer el síndrome del impostor. La metodología utilizada para realizarlo ha sido mediante tres cuestionarios administrados por el Microsoft Forms; uno para evaluar la frecuencia de padecer el síndrome del impostor (Clance Impostor Phenomenon Scale, CIPS, Clance, 1985), el segundo para evaluar el tipo de apego adulto (Cuestionario Apego Adulto, Melero y Cantero, 2008) y para evaluar la autoestima (Escala de autoestima de Rosenberg, Rosenberg, 1965; Atienza, Balaguer, y Moreno, 2000). El análisis estadístico se ha llevado a cabo mediante Microsoft Excel y SPSS.
  Subject: Síndrome de l'impostor
  Language: spa
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Cornadó Menasanch, Aleida
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: El síndrome del impostor i la relació amb els tipus d'aferrament The impostor syndrome and the relationship with the types of attachment
  Work's public defense date: 2023-06-20
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Síndrome del impostor, Tipus d'aferrament, Autoestima Impostor syndrome, Types of attachment, Self-esteem Síndrome del impostor, Tipos de apego, Autoestima
  Confidenciality: No
  Title in original language: El síndrome del impostor y la relación con los tipos de apego
  Project director: Domènech Auqué, Montserrat
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Síndrome de l'impostor
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar