Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Cultural Materialism on The Simpsons: Theory and Praxis of Cultural Analysis

 • Identification data

  Identifier: TFG:6132
 • Authors:

  Treceño López, David
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-07-24
  Abstract: In the times when the term “political correctness” is on point, multimedia services must take that term into consideration. In that way, television series such as The Simpsons make a critique of how American society and its culture can sometimes be not so respectful with minorities or women. Therefore, the main objective of study of this dissertation is to make a cultural analysis based on topics related to cultural materialism, which are class struggle, ecocriticism, postcolonialism, and materialist feminism of some episodes of The Simpsons. For this purpose, an extensive search for information is carried out on websites specialized in each topic in order to make a proper analysis of each episode. En els temps en què el terme “correcció política” està en joc, els serveis multimèdia han de tenir en compte aquest terme. D'aquesta manera, sèries de televisió com The Simpson fan una crítica de com la societat americana i la seva cultura de vegades no poden ser tan respectuoses amb les minories o les dones. Per tant, l'objectiu principal d'estudi d'aquesta tesi és fer una anàlisi cultural basada en temes relacionats amb el materialisme cultural, que són la lluita de classes, l'ecocrítica, el postcolonialisme i el feminisme materialista d'alguns episodis de The Simpsons. Per a això, es realitza una àmplia cerca d'informació en llocs web especialitzats en cada tema amb la finalitat de realitzar una anàlisi adequada de cada episodi.
  Subject: Filologia
  Language: en
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Student: Treceño López, David
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Materialisme Cultural a Els Simpson: Teoria i Praxi de l'Anàlisi Cultural Cultural Materialism on The Simpsons: Theory and Praxis of Cultural Analysis Materialismo Cultural en Los Simpson: Teoría y Praxis del Análisis Cultural
  Work's public defense date: 2022-06-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Lluita de classes, Ecocrítica, Postcolonialisme Class Struggle, Ecocriticism, Postcolonialism Lucha de clases, Ecocrítica, Poscolonialismo
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Cultural Materialism on The Simpsons: Theory and Praxis of Cultural Analysis
  Project director: Batalla, Oriol
  Education area(s): Anglès
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar