Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

The construction of subjectivity in The Narrative of the Life of Frederick Douglass

 • Identification data

  Identifier: TFG:6184
 • Authors:

  Canals Bejarano, Andrea
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-07-25
  Abstract: This paper aims to study how subjectivity is built and portrayed in Frederick Douglass’s story, The Narrative of the Life of Frederick Douglass —an autobiography written in 1845 by Douglass himself, which tries to fight for the abolitionist movement by describing a real example of slavery. Firstly, I begin by setting this paper into a theoretical framework. Secondly, I identify and discuss some of the significant aspects that characterise the construction of his subjectivity, such as identity and individuality, memory, freedom, and dignity concepts. Finally, the last section —the conclusions section —creates a round image of Douglass’s subjectivity. The results conclude that even though Douglass’s subjectivity varies throughout the story, his subjectivity is built around personal traits like identity, memory, freedom and dignity. Aquest article pretén estudiar com es construeix i retrata la subjectivitat en la història de Frederick Douglass, La narrativa de la vida de Frederick Douglass —una autobiografia escrita el 1845 pel mateix Douglass, que tracta de lluitar pel moviment abolicionista descrivint un exemple real d'esclavitud. En primer lloc, començaré per situar aquest document en un marc teòric. En segon lloc, identifico i discuteixo alguns dels aspectes significatius que caracteritzen la construcció de la seva subjectivitat, com ara la identitat i la individualitat, la memòria, la llibertat i els conceptes de dignitat. Finalment, l'última secció —la secció de conclusions— crea una imatge rodona de la subjectivitat de Douglass. Els resultats conclouen que, tot i que la subjectivitat de Douglass varia al llarg de la història, la seva subjectivitat es construeix al voltant de trets personals com la identitat, la memòria, la llibertat i la dignitat.
  Subject: Filologia
  Language: en
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Student: Canals Bejarano, Andrea
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: La construcció de la subjectivitat a La Narrativa de la vida del Frederick Douglass The construction of subjectivity in The Narrative of the Life of Frederick Douglass La construcción de la subjetividad en La Narrativa de la vida de Frederick Douglass
  Work's public defense date: 2022-06-17
  Access rights: info:eu-repo/semantics/closedAccess
  Keywords: Literatura Nord Americana, Narrativa d'esclaus, subjectivitat North American literature, Slave Narrative, Subjectivity Literatura Norte Americana, Narrativa de esclavos, subjetividad
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: The construction of subjectivity in The Narrative of the Life of Frederick Douglass
  Project director: Ortells Nicolau, Xavier
  Education area(s): Anglès
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar