Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Language and Violence in A Clockwork Orange

 • Identification data

  Identifier: TFG:6192
 • Authors:

  López Neila, Álvaro
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-07-25
  Abstract: This dissertation aims to analyse the role that language plays in the portrayal violence, one of the main topics in the novel A Clockwork Orange by Anthony Burgess. Through this analysis, it is observed that this relationship between language and violence is mostly affected by the speaker who puts its violent intentions into the language that is being used. For this reason, it is thought that within act of communicating, it is the person who choses violence and language only works as the mean through which it is conveyed. Aquesta tesi pretén analitzar el paper que juga el llenguatge en la violència de representació, un dels temes principals de la novel·la A Clockwork Orange d'Anthony Burgess. A través d'aquesta anàlisi s'observa que aquesta relació entre llengua i violència es veu afectada principalment pel parlant que posa les seves intencions violentes en la llengua que s'està utilitzant. Per això, es pensa que dins de l'acte de comunicar-se, és la persona que tria la violència i el llenguatge només funciona com el mitjà a través del qual es transmet.
  Subject: Filologia
  Language: en
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Student: López Neila, Álvaro
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Llengua i Violència a La Taronja Mecànica Language and Violence in A Clockwork Orange Lengua y Violencia en La Naranja Mecánica
  Work's public defense date: 2022-06-14
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Llengua, violència, Nadsat Language, violence, Nadsat Lengua, violencia, Nadsat
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Language and Violence in A Clockwork Orange
  Project director: Lamarca Margalef, Jorge
  Education area(s): Anglès
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar