Treballs Fi de Grau> Infermeria

Aplicabilitat de les teràpies complementàries com a intervenció infermera a persones en procés final de vida: revisió bibliogràfica

 • Identification data

  Identifier: TFG:6299
 • Authors:

  Tevar Campillo, Yolanda
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-09-05
  Abstract: Les cures pal·liatives són necessàries en els pacients en procés final de vida. Les teràpies complementàries són cada vegada més utilitzades en aquest àmbit. Aquesta revisió identifica l'aplicació d'infermeria de les teràpies complementàries, els diferents tipus utilitzats en cures pal·liatives, la seva eficàcia i l'impacte de la formació dels professionals. Es van revisar articles científics publicats entre el 2018 i el 2023 en anglès, espanyol, català i portuguès. Dels 917 articles obtinguts, 15 van ser inclosos. Les teràpies complementàries s'han mostrat beneficioses en la millora dels símptomes físics, psicològics i emocionals, però es necessita més evidència científica per validar plenament la seva efectivitat i aplicabilitat. És important que els professionals tinguin una formació adequada en aquestes teràpies per proporcionar una atenció de qualitat.
  Subject: Pal·liatius
  Language: cat
  Subject areas: Enfermería Nursing Infermeria
  Department: Infermeria
  Student: Tevar Campillo, Yolanda
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Aplicabilidad de las terapias complementarias como intervención enfermera en personas en proceso final de vida. Revisión bibliografica. Applicability of complementary therapies as a nursing intervention to people at the end of life: bibliographic review
  Work's public defense date: 2023-06-07
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: terapias complementarias, calidad de vida, curas paliativas complementary therapies, quality of life, palliative care Teràpies complementàries, qualitat de vida, cures pal·liatives
  Confidenciality: No
  Title in original language: Aplicabilitat de les teràpies complementàries com a intervenció infermera a persones en procés final de vida: revisió bibliogràfica
  Project director: Lleixà Fortuño, Mar
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enfermería
  Nursing
  Infermeria
  Pal·liatius
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar