Treballs Fi de Grau> Psicologia

Les estratègies d'afrontament i la qualitat de vida de persones usuàries de Serveis Socials

 • Identification data

  Identifier: TFG:6327
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6327
 • Authors:

  Gombau Jordan, Sara
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-09-06
  Abstract: El present estudi té com a objectiu dur a terme una investigació per tal de conèixer com es desenvolupa el concepte de qualitat de vida en persones adultes usuàries de Serveis Socials, així com constar la relació d’aquest concepte amb les estratègies d’afrontament davant les situacions percebudes com a font d’estrès. Es pretén aprofundir tenint en compte les necessitats bàsiques de les persones i el concepte de problemàtica social que gira al voltant d’aquest col·lectiu. The aim of this study is to carry out an investigation in order to find out how the concept of quality of life develops in adult users of Social Services, as well as to record the relationship of this concept with coping strategies in the face of situations perceived as a source of stress. It is intended to go deeper, taking into account the basic needs of people and the concept of social problems that revolve around this group. El presente estudio tiene como objetivo llevar a cabo una investigación para conocer cómo se desarrolla el concepto de calidad de vida en personas adultas usuarias de Servicios Sociales, así como constar la relación de este concepto con las estrategias de afrontamiento frente a las situaciones percibidas como fuente de estrés. Se pretende profundizar teniendo en cuenta las necesidades básicas de las personas y el concepto de problemática social que gira en torno a este colectivo.
  Subject: Serveis socials
  Language: cat
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Gombau Jordan, Sara
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: The coping strategies and the quality of life of social services users Las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida de personas usuarias de Servicios Sociales
  Work's public defense date: 2023-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: afrontament, problemàtica social, serveis socials addressing, social problems, social services afrontamiento, problemática social, servicios sociales
  Confidenciality: No
  Title in original language: Les estratègies d'afrontament i la qualitat de vida de persones usuàries de Serveis Socials
  Project director: Ribes Fortanet, Diana
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Serveis socials
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar