Treballs Fi de Grau> Psicologia

La comunicació i relació Família-Escola en ple diluvi tecnològic i la percepció que tenen les famílies sobre el nou canal comunicatiu

 • Identification data

  Identifier: TFG:6349
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6349
 • Authors:

  Guasch García, Núria
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-09-13
  Abstract: El treball se centra en la comunicació entre l’escola i la família d’alumnat d’Educació Primària a Catalunya, en diferents centres ubicats a la província de Tarragona. Amb el context d’una pandèmia mundial i l’avanç tecnològic, l'objectiu principal és explorar l’opinió i valoració de pares i mares sobre l'ús i la interacció de les TIC com a mitjà de comunicació en el context educatiu. Per això, s’ha realitzat un estudi qualitatiu mitjançant entrevistes individuals a 13 participants. A través de l’anàlisi temàtica de les respostes, s’han identificat patrons comuns que reflecteixen les seves experiències, així com suggeriments específics que poden contribuir a superar barreres i millorar la comunicació entre les parts implicades, ja sigui en l’àmbit digital com en el presencial. The work focuses on communication between the school and the family of Primary Education students in Catalonia, in different centers located in the province of Tarragona. With the context of a global pandemic and technological progress, the main objective is to explore the opinion and assessment of parents on the use and interaction of ICT as a means of communication in the educational context. For this reason, a qualitative study was carried out through individual interviews with 13 participants. Through the thematic analysis of the responses, common patterns have been identified that reflect their experiences, as well as specific suggestions that can contribute to overcoming barriers and improving communication between the parties involved, whether in the digital field or in person El trabajo se centra en la comunicación entre la escuela y la familia de alumnado de Educación Primaria en Cataluña, en distintos centros ubicados en la provincia de Tarragona. Con el contexto de una pandemia mundial y el avance tecnológico, el objetivo principal es explorar la opinión y valoración de padres y madres sobre el uso y la interacción de las TIC como medio de comunicación en el contexto educativo. Por eso, se ha realizado un estudio cualitativo mediante entrevistas individuales a 13 participantes. A través del análisis temático de las respuestas, se han identificado patrones comunes que reflejan sus experiencias, así como sugerencias específicas que pueden contribuir a superar barreras y mejorar la comunicación entre las partes implicadas, ya sea en el ámbito digital como en el presencial.
  Subject: Família i escola
  Language: cat
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Guasch García, Núria
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: The Family-School comunication and relationship in full technological deluge and the perception that families have about the new digital communication channels La comunicación y relación Familia-Escuela en pleno diluvio tecnologico y la percepción que tienen las familias sobre el nuevo canal comunicativo
  Work's public defense date: 2023-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: comunicació família-escola, tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC), investigació qualitativa family-school communication, information and communication technologies (ICT), qualitative study comunicación familia-escuela, tecnologias de la informació i la comunicación (TIC), investigación cualitativa
  Confidenciality: No
  Title in original language: La comunicació i relació Família-Escola en ple diluvi tecnològic i la percepció que tenen les famílies sobre el nou canal comunicatiu
  Project director: Huguet Rosello, Anna
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Família i escola
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar