Treballs Fi de Grau> Psicologia

Efectos de la naturaleza en la atención, funciones ejecutivas y memoria de trabajo de pacientes con la Enfermedad de Alzheimer (EA)

 • Identification data

  Identifier: TFG:6351
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6351
 • Authors:

  Schmieding, Friederike Pauline
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-09-15
  Abstract: La Malaltia d'Alzheimer (EA) és la forma més comuna de demència, la qual afecta principalment funcions cognitives com ara la memòria, les funcions executives, la memòria de treball, l'accés al lèxic i l'atenció. En aquest estudi s'avaluen les funcions cognitives afectades en pacients amb EA mitjançant proves de dígits directes, dígits inversos, fluència verbal fonètica i fluència verbal semàntica. L'objectiu és determinar si l'exposició a imatges de la natura pot tenir un efecte beneficiós en comparació de les imatges urbanes en relació amb aquestes funcions cognitives afectades. Alzheimer's Disease (AD) is the most common form of dementia, which mainly affects cognitive functions such as memory, executive functions, working memory, lexical access and attention. In this study, the affected cognitive functions in AD patients are evaluated using tests of forward digits, reverse digits, phonetic verbal fluency, and semantic verbal fluency. The objective is to determine if exposure to nature images can have a beneficial effect compared to urban images in relation to these affected cognitive functions. La Enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia, la cual afecta principalmente funciones cognitivas como la memoria, las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, el acceso al léxico y la atención. En este estudio, se evalúan las funciones cognitivas afectadas en pacientes con EA mediante pruebas de dígitos directos, dígitos inversos, fluencia verbal fonética y fluencia verbal semántica. El objetivo es determinar si la exposición a imágenes de la naturaleza puede tener un efecto beneficioso en comparación con las imágenes urbanas en relación a estas funciones cognitivas afectadas.
  Subject: Alzheimer
  Language: spa
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Schmieding, Friederike Pauline
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Efectes de la naturalesa a l'atenció, funcions executives i memòria de treball de pacients amb la Malaltia d'Alzheimer (EA) Effects of nature on attention, executive functions and working memory in patients with Alzheimer's Disease (AD)
  Work's public defense date: 2023-06-19
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: atenció, alzheimer, neuropsicologia attention, alzheimer, neuropsychology atención, alzheimer, neuropsicología
  Confidenciality: No
  Title in original language: Efectos de la naturaleza en la atención, funciones ejecutivas y memoria de trabajo de pacientes con la Enfermedad de Alzheimer (EA)
  Project director: Torrente Torné, Margarita
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Alzheimer
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar