Treballs Fi de Grau> Psicologia

Irracionalitzant les matemàtiques: un estudi de relació entre autoeficacia i actituds vers les matemàtiques

 • Identification data

  Identifier: TFG:6352
 • Authors:

  Erola Ritort, Leonardo
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-09-15
  Abstract: L'objectiu principal és veure com les variables autoeficàcia percebuda i actitud vers les matemàtiques es relacionen entre elles, desenvolupament acadèmic i si variables sociodemogràfiques de gènere i curs afecten la variànça dels resultats. La mostra emprada ha sigut de N=48 alumnes de 4t, 5è i 6è. L'autoeficàcia correlacion significativament (p<0,01) amb les actituds vers les matemàtiques. Que la percepció de la incompetència matemàtica i el gust per les matemàtiques explicaven un 15,4% i un 18,6% respectivament de les diferències observades. No es van trobar diferències destacables en funció de gènere o curs The main objective is to see how the variables perceived self-efficacy and attitude towards mathematics are related to each other, academic development and if socio-demographic variables of gender and course affect the variance of the results. The sample used was N=48 4th, 5th and 6th grade students. Self-efficacy correlates significantly (p<0.01) with attitudes towards mathematics. That the perception of mathematical incompetence and the taste for mathematics explained 15.4% and 18.6% respectively of the observed differences. No notable differences were found based on gender or course El objetivo principal es ver cómo las variables autoeficacia percibida y actitud hacia las matemáticas se relacionan entre ellas, desarrollo académico y si variables sociodemográficas de género y curso afectan a la varianza de los resultados. La muestra utilizada ha sido de N=48 alumnos de 4º, 5º y 6º. La autoeficacia correlacion significativamente (p<0,01) con las actitudes hacia las matemáticas. Que la percepción de la incompetencia matemática y el gusto por las matemáticas explicaban un 15,4% y un 18,6% respectivamente de las diferencias observadas. No se encontraron diferencias destacables en función de género o curso
  Subject: Apercepció
  Language: cat
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Erola Ritort, Leonardo
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Irrationalizing mathematics: a study of the relationship between self-efficacy and attitude towards mathematics Irracionalizando las matemáticas: un estudio de relación entre autoeficacia y actitud hacia las matemáticas
  Work's public defense date: 2023-06-19
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: autoeficàcia, matemàtiques, percepció self-efficacy, mathematics, perception autoeficacia, matemáticas, percepción
  Confidenciality: No
  Title in original language: Irracionalitzant les matemàtiques: un estudi de relació entre autoeficacia i actituds vers les matemàtiques
  Project director: Castarlenas Solé, Elena Teresa
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Apercepció
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar