Treballs Fi de Grau> Psicologia

Desenvolupament de la lateralitat a la primera infància en nens amb trastorns del neurodesenvolupament

 • Identification data

  Identifier: TFG:6396
 • Authors:

  Igual Gisbert, Júlia
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-09-25
  Abstract: Aquesta investigació pretén observar la tendència lateral que presenten un grup de nens de 3 a 6 anys amb trastorns del neurodesenvolupament per veure si hi ha alteracions més significatives respecte la població normotípica general i contrastar els resultats amb les investigacions dutes a terme al llarg del temps. La finalitat d'aquest estudi, en cas de que es corrobori que hi ha contingència entre les dades avaluades, serà descriure la importància del bon desenvolupament precoç de la lateralitat per tal d’evitar trastorns d’aquesta tipologia, incidint en la organització de les referencies espacials, integració perceptiva o la construcció de l'esquema corporal. This research aims to observe the lateral tendency presented by a group of children aged 3 to 6 with neurodevelopmental disorders to see if there are more significant alterations compared to the general normotypical population and to contrast the results with research carried out over time. The purpose of this study, in case it is confirmed that there is a contingency between the evaluated data, will be to describe the importance of the good early development of laterality in order to avoid disorders of this type, affecting the organization of the spatial references, perceptual integration or the construction of the body schema. Esta investigación pretende observar la tendencia lateral que presentan un grupo de niños de 3 a 6 años con trastornos del neurodesarrollo para ver si existen alteraciones más significativas respecto a la población normotípica general y contrastar los resultados con las investigaciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo. La finalidad de este estudio, en caso de que se corrobore que existe contingencia entre los datos evaluados, será describir la importancia del buen desarrollo precoz de la lateralidad para evitar trastornos de esta tipología, incidiendo en la organización de las referencias espaciales, integración perceptiva o la construcción del esquema corporal.
  Subject: Lateralitat
  Language: cat
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Igual Gisbert, Júlia
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Laterality development in early childhood in children with neurodevelopmental disorders Desarrollo de la lateralidad a la primera infancia en niños con trastornos del neurodesarrollo
  Work's public defense date: 2023-06-20
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: lateralitat, neurodesenvolupament, psicomotricitat laterality, neurodevelopment, psychomotricity lateralidad, neurodesarrollo, psicomotricidad
  Confidenciality: No
  Title in original language: Desenvolupament de la lateralitat a la primera infància en nens amb trastorns del neurodesenvolupament
  Project director: Hernández Martínez, Carmen
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Lateralitat
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar