Treballs Fi de Grau> Psicologia

Relación entre el estado de ánimo y el desempleo

 • Identification data

  Identifier: TFG:6419
 • Authors:

  Azevedo da Silva, Andrea
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-10-11
  Abstract: L'objectiu d'aquest estudi va ser analitzar la relació existent entre l'aturada i l'estat d'ànim. Per a aquest estudi, es van seleccionar 46 persones amb edats entre els 18 i els 65 anys. Tots els subjectes aturats participaven a un programa d'orientació laboral a un centre de Tarragona. En aquest estudi s'analitzen les expectatives i la motivació dels aturats, la relació entre el seu estat d'ànim i altres factors personals i, finalment, el nivell d'ansietat i depressió gràcies al qüestionari Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Els resultats obtinguts mostren diferències significatives entre aturats i treballadors. Aturats presenten símptomes més alertadors de depressió i ansietat. The objective of this study was to analyze the relationship between being unemployed and mood. For this study, 46 people between the ages of 18 and 65 were selected. All unemployed subjects participated in a job orientation program at a center in Tarragona. This study analyzes the expectations and motivation of the unemployed, the relationship between their mood and other personal factors and, finally, their level of anxiety and depression thanks to the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaire. The results obtained show significant differences between unemployed and workers. Unemployed people present more warning symptoms of depression and anxiety. El objetivo del presente estudio fue analizar la relación existente entre estar desempleado y el estado de ánimo. Para este estudio, se seleccionaron a 46 personas con edades entre los 18 y los 65 años. Todos los sujetos desempleados participaban en un programa de orientación laboral en un centro de Tarragona. En el presente estudio se analizan las expectativas y la motivación de los desempleados, la relación entre su estado de ánimo y otros factores personales y, finalmente, su nivel de ansiedad y depresión gracias al cuestionario Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas entre desempleados y trabajadores. Desempleados presentan síntomas más alertadores de depresión y ansiedad.
  Subject: Atur-Aspectes psicològics
  Language: spa
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Azevedo da Silva, Andrea
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Relació entre l'estat d'ànim i la desocupació Relationship between state of mind and unemployment
  Work's public defense date: 2023-09-13
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: atur, estat d'ànim, HADS unemployment, state of mind, HADS desempleo, estado de ánimo, HADS
  Confidenciality: No
  Title in original language: Relación entre el estado de ánimo y el desempleo
  Project director: Domènech Auqué, Montserrat
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Atur-Aspectes psicològics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar