Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Revisión algoritmos manejo vía aerea difícil

 • Identification data

  Identifier: TFG:6441
 • Authors:

  Bonilla Saborido, Pau
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-10-31
  Abstract: El maneig de la via aèria difícil implica l'avaluació de la dificultat i l'ús de dispositius com la màscara facial, dispositius supraglòtics, intubació traqueal i vídeo-laringoscòpia. Es distingeix entre la via aèria prevista i no prevista, amb tècniques i fàrmacs específics per a cada cas. S'aborden el fracàs de la intubació traqueal i el maneig de vies aèries no intubables o no manejables. També es considera el maneig en pacients obesos i amb l'estómac ple. El manejo de la vía aérea difícil implica la evaluación de la dificultad y el uso de dispositivos como la mascarilla facial, dispositivos supraglóticos, intubación traqueal y videolaringoscopia. Se distingue entre la vía aérea prevista y no prevista, con técnicas y fármacos específicos para cada caso. Se abordan el fracaso de la intubación traqueal y el manejo de vías aéreas no intubables o no manejables. También se considera el manejo en pacientes obesos y con el estómago lleno.
  Subject: Medicina
  Language: spa
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Department: Medicina i Cirurgia
  Student: Bonilla Saborido, Pau
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Revisió algoritmes via aèrea difícil Review of algorithms for managing difficult airways
  Work's public defense date: 2023-06-12
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Via aèrea difícil, pacient obès, intubació Difficult airways, obese patient, intubation Vía aerea difícil, paciente obeso, intubación
  Confidenciality: No
  Title in original language: Revisión algoritmos manejo vía aerea difícil
  Project director: Moreno Rodríguez, Vicente
  Education area(s): Medicina
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar