Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Proneurotensina y Enfermedad del Hígado Graso No Alcohólico

 • Identification data

  Identifier: TFG:6485
 • Authors:

  Fuertes Puerta, Alberto
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-11-14
  Abstract: La Malaltia de Fetge Gras No-Alcohòlic (MFGNA) és una patologia caracteritzada per acúmul gras i inflamació hepàtica. Estudis recents suggereixen una relació entre la proneurotensina (pro-NT), un pèptid intestinal secretat en resposta a la ingesta de lípids, i la MFGNA. El present estudi té per objecte analitzar els nivells de pro-NT en una cohort de dones amb Obesitat Mòrbida (OM) per a investigar el rol d'aquesta molècula en la MFGNA i la seva possible relació amb el metabolisme lipídic. Els nivells de pro-NT van demostrar ser significativament majors en OM amb MFGNA que en OM sense MFGNA. La Enfermedad de Hígado Graso No-Alcohólico (EHGNA) es una patología caracterizada por acúmulo graso e inflamación hepática. Estudios recientes sugieren una relación entre la proneurotensina (pro-NT), un péptido intestinal secretado en respuesta a la ingesta de lípidos, y la EHGNA . El presente estudio tiene por objeto analizar los niveles de pro-NT en una cohorte de mujeres con Obesidad Mórbida (OM) para investigar el rol de esta molécula en la EHGNA y su posible relación con el metabolismo lipídico. Los niveles de pro-NT demostraron ser significativamente mayores en OM con EHGNA que en OM sin EHGNA.
  Subject: Medicina
  Language: spa
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Department: Medicina i Cirurgia
  Student: Fuertes Puerta, Alberto
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Proneurotensina i Malaltia del Fetge Gras No Alcohòlic Proneurotensin and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
  Work's public defense date: 2023-06-12
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Proneurotensina, MFGNA Proneurotensin, NAFLD Proneurotensina, EHGNA
  Confidenciality: No
  Title in original language: Proneurotensina y Enfermedad del Hígado Graso No Alcohólico
  Project director: Auguet Quintillà, Maria Teresa
  Education area(s): Medicina
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar