Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Comparative study of biomarkers to evaluate age as a risk factor in gestational diabetes mellitus

 • Identification data

  Identifier: TFG:6565
 • Authors:

  Capella Gómez, Andrea
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-12-14
  Abstract: L'estudi tenia com a objectiu investigar la relació entre l'edat materna i la diabetis mellitus gestacional (GDM) mitjançant l'anàlisi de les característiques de 166 dones embarassades en el seu segon trimestre. L'estudi va trobar que la GDM i l'edat de la dona embarassada podrien influir en els nivells de HDL i HbA1c. Tanmateix, no es van observar canvis significatius en el colesterol, LDL, triglicèrids, prolactina i cortisol. Les dones embarassades menors de 35 anys amb GDM tenien nivells més alts d'HbA1c en comparació amb les que no tenien GDM. Per contra, els adults majors de 35 anys amb DMG es poden identificar en funció dels nivells de HDL més baixos. L'estudi suggereix que l'edat pot ser un factor de risc per a GDM basat en aquestes diferències estadístiques. The study aimed to investigate the relationship between maternal age and gestational diabetes mellitus (GDM) by analyzing the characteristics of 166 pregnant women in their second trimester. The study found that GDM and a pregnant woman's age could potentially influence HDL and HbA1c levels. However, there were no significant changes observed in cholesterol, LDL, triglycerides, prolactin, and cortisol. Pregnant women under 35 with GDM had higher levels of HbA1c compared to those without GDM. Conversely, adults over 35 with GDM may be identified based on lower HDL levels. The study suggests that age may be a risk factor for GDM based on these statistical differences.
  Subject: Biotecnologia
  Language: en
  Subject areas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Capella Gómez, Andrea
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Estudi comparatiu de biomarcadors per avaluar l'edat com a factor de risc en diabetis mellitus gestacional Estudio comparativo de biomarcadores para evaluar la edad como factor de riesgo en diabetes mellitus gestacional
  Work's public defense date: 2023-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Diabetes mellitus gestacional, Edat, Biomarcadors Gestacional diabetes mellitus, Age, Biomarkers Diabetes mellitus gestacional, Edad, Biomarcadores
  Confidenciality: No
  Title in original language: Comparative study of biomarkers to evaluate age as a risk factor in gestational diabetes mellitus
  Project director: Calvo Manso, Enrique
  Education area(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar