Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Time-coded chipless RFID tags with circular polarization

 • Identification data

  Identifier: TFG:66
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG66
 • Authors:

  Domènech Figueras, Xavier
 • Others:

  Creation date in repository: 2014-01-28
  Abstract: Tags chipless RFID amb codificació temporal i polaritzacio circular AUTOR: Xavier Domènech Figueras DIRECTOR: David Girbau Sala Adreça electrònica: xavier.domenechf@estudiants.urv.cat Resum: Aquest projecte consisteix en l’estudi i disseny de tags chipless UWB-RFID que disposin de polarització circular. Concretament, es treballa amb tags de codificació temporal basats en antenes UWB connectades a línies de retard. El procés passa per diferents fases, es comença per un estudi d’antenes dissenyades per altres autors, que puguin ser adients per a un tag UWB-RFID, les millors d’aquestes antenes són seleccionades, adaptades al substrat Rogers i optimitzades perquè funcionin dins la banda de 3-5 GHz. També es dissenyen i integren línies de retard a l’antena per tal de conformar el tag. Per últim els es fabriquen i mesuren mitjançant un radar UWB de baix cost. Aquestes mesures, bàsicament són la detecció del tag en diferents distàncies per determinar el rang, i la lectura del tag per diferents angles tag-lector per tal de determinar el bon funcionament de la polarització circular. Titulació: Grau en Enginyeria Telemàtica Data Presentació: Juny de 2014. Time-coded chipless RFID tags with circular polarization AUTHOR: Xavier Domènech Figueras DIRECTOR: David Girbau Sala Electronic Address: xavier.domenechf@estudiants.urv.cat Abstract: This Project consists of the research and design of chipless UWB-RFID tags which provide circular polarization. Specifically, this project is about time-coded tags based on UWB antennas with a delay line integrated. The project has different phases, it begins with a literature review about other authors’ previously designed antennas which are suitable for an UWB-RFID tag. Best antennas are selected, adapted to Rogers substrate and optimized to work in the 3-5 GHz frequency band. Also delay lines are designed and integrated to the antennas as a proof of concept. Finally, the designed tags are manufactured and measured using a low-cost UWB radar. These measures consist of the tag detection at different distances to set up its range and in the measurement of the tag at different tag-reader angles to demonstrate the good performance of the circular polarization. Study Program: Degree in Telematics Engineering Defense Date: June 2014. Tags chipless RFID con codificación temporal y polarización circular AUTOR: Xavier Domènech Figueras DIRECTOR: David Girbau Sala Dirección electrónica: xavier.domenechf@estudiants.urv.cat Resumen: Este proyecto consiste en el estudio y diseño de tags chipless UWB-RFID que dispongan de polarización circular. Concretamente, se trabaja con tags de codificación temporal basados en antenas UWB conectadas a líneas de retardo. El proceso pasa por diferentes fases, se empieza por un estudio de antenas diseñadas por otros autores, que sean adecuadas para un tag UWB-RFID, las mejores de estas antenas son seleccionadas, adaptadas al sustrato Rogers y optimizadas para que funcionen dentro la banda de 3-5 GHz. También se diseñan e integran líneas de retardo para formar el tag. Por último los tags se fabrican y miden mediante un radar UWB de bajo coste. Estas medidas, básicamente son la detección del tag en diferentes distancias para determinar el rango, y la lectura del tag en diferentes ángulos tag-lector para poder determinar el buen funcionamiento de la polarización circular. Titulación: Grado en Ingeniería Telemática Fecha de Presentación: Junio de 2014.
  Subject: Telecomunicació, Sistemes de
  Language: en
  Subject areas: Enginyeria telemàtica Telematic engineering Ingenieria telemática
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Domènech Figueras, Xavier
  Academic year: 2013-2014
  Title in different languages: Tags chipless RFID amb codificació temporal i polaritzacio circular Time-coded chipless RFID tags with circular polarization Tags chipless RFID con codificación temporal y polarización circular
  Work's public defense date: 2014-06-18
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Identificació per radiofreqüència, Antena, Polarització circular RadiofrequencyiIdentification, Antenna, Circular polarization Identificación por radiofrecuencia, Antena, Polarización circular
  Confidenciality: No
  TFG credits: 12
  Title in original language: Time-coded chipless RFID tags with circular polarization
  Project director: Girbau Sala, David
  Education area(s): Enginyeria Telemàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria telemàtica
  Telematic engineering
  Ingenieria telemática
  Telecomunicació, Sistemes de
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar