Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Sideròfors, agents quelants del ferro per una agricultura sostenible

 • Identification data

  Identifier: TFG:6618
 • Authors:

  Roca Fàbregas, Esther
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-01-12
  Abstract: Actualment hi ha una gran demanda alimentària i per tal d’assolir-la s’han de resoldre alguns problemes existents en els cultius, com és el cas de la clorosis fèrrica. Aquesta carència de ferro es produeix sobretot en sòls alcalins degut a que el ferro es torna insoluble en pH bàsics. Els fertilitzants inorgànics i sintètics posen remei a aquesta deficiència nutricional però aquests agroquímics representen un problema mediambiental. Per aquesta raó, els sideròfors són una àrea emergent de recerca en agricultura. Aquestes molècules secretades per microorganismes presenten l’habilitat de quelar el ferro i tornar-lo biodisponible, fet que permet aportar a la planta aquest nutrient i permetre’n el seu creixement. There is currently a great demand for food and in order to meet it, some problems existing in the crops must be solved, as is the case of iron chlorosis. This iron deficiency occurs mainly in alkaline soils because iron becomes insoluble in basic pH. Inorganic and synthetic fertilizers remedy this nutritional deficiency, but these agrochemicals represent an environmental problem. For this reason, siderophores are an emerging area of ​​research in agriculture. These molecules secreted by microorganisms have the ability to chelate iron and make it bioavailable, which allows the plant to supply this nutrient and allow its growth.
  Subject: Agricultura sostenible
  Language: cat
  Subject areas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Roca Fàbregas, Esther
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Siderophores, iron chelating agents for sustainable agriculture Siderófors, agentes qulantes del hierro para una agricultura sostenible
  Work's public defense date: 2023-01-20
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Sideròfors, bioestimulant, fertilitzants Siderophores, biostimulant, fertilizer Sideróforos, bioestimulante, fertilizantes
  Confidenciality: No
  Title in original language: Sideròfors, agents quelants del ferro per una agricultura sostenible
  Project director: Cordero Otero, Ricardo
  Education area(s): Biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Agricultura sostenible
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar