Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Estudio de las interacciones de la melatonina con proteínas glucolíticas en saccharomyces

 • Identification data

  Identifier: TFG:6623
 • Authors:

  Almellones Ferrer, Joan
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-01-12
  Abstract: La unió de la melatonina amb les proteïnes glucolítiques durant la fermentació alcohòlica està lligada a la fase de creixement, iniciant-se al final de la fase de latència, augmentant-ne la intensitat coincidint amb el final de la fase exponencial i inici de la fase d'estacionària. D'altra banda, aquestes interaccions semblen estar lligades a la font de carboni, més específicament a la glucosa, i la maltosa és la font de carboni que mostra un perfil d'unió una mica diferent al de les altres fonts de carboni estudiades. El perfil de bandes observades sol ser similar, encara que hi ha petites diferències quant a intensitat i aparició/absència de bandes depenent del medi i ceps utilitzats. The binding of melatonin with glycolytic proteins during alcoholic fermentation is linked to the growth phase, beginning at the end of the lag phase, increasing its intensity coinciding with the end of the exponential phase and the beginning of the stationary phase. On the other hand, these interactions seem to be linked to the carbon source, more specifically to glucose, with maltose being the carbon source that shows a somewhat different binding profile than the other carbon sources studied. The profile of bands observed is usually similar, although there are small differences in intensity and appearance/absence of bands depending on the medium and strains used. La unión de la melatonina con las proteínas glucolíticas durante la fermentación alcohólica está ligada a la fase de crecimiento, iniciándose al final de la fase de latencia, aumentando su intensidad coincidiendo con el final de la fase exponencial e inicio de la fase de estacionaria. Por otro lado, dichas interacciones parecen estar ligadas a la fuente de carbono, más específicamente a la glucosa, siendo la maltosa la fuente de carbono que muestra un perfil de unión algo diferente al de las otras fuentes de carbono estudiadas. El perfil de bandas observadas suele ser similar, aunque existen pequeñas diferencias en cuanto a intensidad y aparición/ausencia de bandas dependiendo del medio y cepas utilizadas.
  Subject: Biotecnologia
  Language: spa
  Subject areas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Almellones Ferrer, Joan
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Estudi de les interaccions de la melatonina amb proteínes glucolítiques en saccharomyces Study of the interactions of melatonin with glycolytic proteins in saccharomyces
  Work's public defense date: 2023-06-20
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: melatonina, llevadures, protínes glucolítiques melatonin, yeast, glycolytic proteins melatonina, levaduras, proteínas glucolíticas
  Confidenciality: No
  Title in original language: Estudio de las interacciones de la melatonina con proteínas glucolíticas en saccharomyces
  Project director: Torija Martínez, María Jesús
  Education area(s): Biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar