Treballs Fi de Grau> Pedagogia

L'educació musical com a eina de cohesió de grup en les aules de primària.

 • Identification data

  Identifier: TFG:6633
 • Authors:

  Costa Piqué, Maria
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-01-16
  Abstract: En aquest Treball de Fi de Grau s'aborda la situació actual de l'educació musical i el seu impacte en la cohesió de grup entre els alumnes de l'etapa d'educació primària. S’elabora una anàlisi de la literatura rellevant sobre aquest tema i s'explora la realitat educativa dels centres participants en la recerca. Amb aquestes fonts com a base, es formulen diverses propostes per promoure la cohesió de grup i les relacions socials dins del grup classe, tant a través de les classes de música com mitjançant l'enfocament transversal amb altres àrees curriculars. This Final Degree Thesis deals with the current situation of music education and its impact in group cohesion among primary school students. An analysis of the relevant literature on this subject and the educational reality of the participating centers is explored in research. With these sources as a basis, several proposals are formulated to promote the group cohesion and social relations within the class group, both through music classes as through the transversal approach with other curricular areas.
  Subject: Educació
  Language: cat
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Department: Pedagogia
  Student: Costa Piqué, Maria
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Musical education as a tool for group cohesion in primary school classrooms La educación musical como herramienta de cohesión de grupo en las aulas de primaria
  Work's public defense date: 2023-06-14
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Música, cohesió, relacions socials Music, cohesion, social relations Música, cohesión, relaciones sociales
  Confidenciality: No
  Title in original language: L'educació musical com a eina de cohesió de grup en les aules de primària.
  Project director: Domingo Urbaneja, Màrius
  Education area(s): Educació Primària
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar