Treballs Fi de Grau> Pedagogia

La manca de referents artístics femenins i la seva inclusió a les aules d'Educació Primària

  • Identification data

    Identifier: TFG:6634
  • Authors:

    Benítez Cabello, Andrea
  • Others:

    Creation date in repository: 2024-01-16
    Abstract: Amb el present treball, es pretén investigar si existeix manca de paritat en l'Educació Artística a Educació Primària a través d'un estudi de cas a una escola de Tarragona. S'han dut a terme dos qüestionaris, una entrevista i un llistat de control. Els resultats confirmen que l'alumnat no coneix dones artistes, ja que no es treballa a les aules, però que mostren interès per aprendre. A més, s'exposa la manca de formació dels docents en relació amb els referents artístics femenins, proposant diverses vies per promoure la presència de dones artistes a l'educació. With the present work, it is intended to investigate whether there is a lack of parity in Artistic Education in Primary Education through a case study in a school in Tarragona. Two questionnaires, an interview and a checklist have been carried out. The results confirm that the students do not know female artists, since they do not work in the classrooms, but that they show an interest in learning. In addition, the lack of training of teachers in relation to female artistic references is exposed, proposing several ways to promote the presence of female artists in education.
    Subject: Educació
    Language: cat
    Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
    Department: Pedagogia
    Student: Benítez Cabello, Andrea
    Academic year: 2022-2023
    Title in different languages: The lack of female artistics references and their inclusion in Primary School classrooms La falta de referentes artísticos femeninos y su inclusión en las aulas de Educación Primaria
    Work's public defense date: 2023-06-14
    Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
    Keywords: dones artistes, perspectiva de génere, referents female artists, gender perspective, referrers mujeres artistas, perspectiva de género, referentes
    Confidenciality: No
    Title in original language: La manca de referents artístics femenins i la seva inclusió a les aules d'Educació Primària
    Project director: Melgar Bometon, David
    Education area(s): Educació Primària
    Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  • Keywords:

    Ciències de l'educació
    Education sciences
    Ciencias de la educación
    Educació
  • Documents:

  • Cerca a google

    Search to google scholar