Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Recull de sistemes de comunicació dirigits a infants d'educació infantil amb dificultats de comunicació verbal

 • Identification data

  Identifier: TFG:6638
 • Authors:

  Miranda Domingo, Jordina
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-01-16
  Abstract: L'objectiu d'aquest treball de fi de grau és reunir sistemes per a infants amb dificultats de comunicació per discapacitats intel·lectuals o motores. Es basa en investigacions anteriors sobre la importància d'abordar totes les possibles rutes afectades a la comunicació. S'han classificat els trastorns de comunicació segons àrees afectades i s'hi detallen alguns tipus de trastorns. S'esmenten els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) per compensar les dificultats de comunicació. Es va fer una enquesta a professionals d'educació a Catalunya per conèixer els sistemes més utilitzats i la necessitat de més formació en atenció a la diversitat. També es destaca la importància de col·laborar amb famílies i altres professionals en educació i salut. The aim of this thesis is to assemble systems for children with communication difficulties due to intellectual or motor disabilities. It builds on previous research on the importance of addressing all possible pathways involved in communication. Communication disorders have been classified according to affected areas and some types of disorders are detailed. Augmentative and Alternative Communication Systems (SAAC) are mentioned to compensate for communication difficulties. A survey was made of education professionals in Catalonia to find out the most used systems and the need for more training in attention to diversity. The importance of collaborating with families and other professionals in education and health is also highlighted.
  Subject: Educació
  Language: cat
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Department: Pedagogia
  Student: Miranda Domingo, Jordina
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Collection of communication systems directed to children in children's education with verbal communication difficulties Recopilación de sistemas de comunicación dirigidos a niños de educación infantil con dificultades de comunicación verbal
  Work's public defense date: 2023-06-12
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: dificultats de comunicació verbal, SAAC, ARASAAC, TEA, educació infantil, atenció a la diversitat verbal communication difficulties, SAAC, ARASAAC, ASD, early childhood education, early childhood education, diversity attention dificultades de comunicación verbal, SAAC, ARASAAC, TEA, educación infantil, atención a la diversidad
  Confidenciality: No
  Title in original language: Recull de sistemes de comunicació dirigits a infants d'educació infantil amb dificultats de comunicació verbal
  Project director: Josep Lluís López de Coca
  Education area(s): Educació Infantil
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar