Treballs Fi de Grau> Infermeria

Els efectes de la musicoteràpia en pacients oncològics durant el tractament quimioterapèutic

 • Identification data

  Identifier: TFG:6678
 • Authors:

  Anguela Maydeu, Miquel
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-01-24
  Abstract: La implementació de la musicoteràpia com a teràpia complementària a Espanya és menys freqüent que en altres països com els Estats Units, Regne Unit i Xina. Es busca avaluar el seu benefici en pacients amb tractament quimioterapèutic, un tractament de llarga durada amb efectes emocionals i psicològics negatius que es podrien reduir amb la musicoteràpia. Evidenciar els efectes de la musicoteràpia en pacients oncològics i replicar l'estudi “Investigación en musicoterapia sobre la relajación, estado emocional y reducción del dolor en el enfermo oncológico”. Estudi quantitatiu, analític experimental pre-post amb un únic grup de participants aplicant una única sessió de musicoteràpia passiva individualitzada. Per valorar els efectes de la musicoteràpia es va utilitzar l’escala Curtis i un qüestionari d’emocions dissenyat ad hoc. L'anàlisi es va realitzar mitjançant el programa Jamovi-1.6.23.0-win64. La mostra obtinguda va ser de 34 participants; el 50% va millorar l’estat d’ànim, el 47,1% va augmentar l’estat de relaxació i el 26,5% va millorar l’alleujament del dolor. La resta de la mostra no va presentar millora ni empitjorament, ja que es van mantenir o que en el pre-test ja es trobaven en l’ítem de puntuació més alt. La investigació evidencia, tal com mostra l’estudi replicat, els efectes positius de la musicoteràpia en quant a l’estat d’ànim, l’estat de relaxació i l’alleujament del dolor en pacients oncològics durant el tractament quimioterapèutic.
  Subject: Infermeria
  Language: cat
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Department: Infermeria
  Student: Anguela Maydeu, Miquel
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Els efectes de la musicoteràpia en pacients oncològics durant el tractament quimioterapèutic The effects of music therapy in oncological patients during chemotherapy treatment Los efectos de la musicoterapia en pacientes oncológicos durante el tratamiento quimioterapéutico
  Work's public defense date: 2023-05-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Musicoteràpia, estat d'ànim, estat de relaxació music therapy, mood, relaxation Musicoterapia, estado de ánimo, estado de relajación
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Els efectes de la musicoteràpia en pacients oncològics durant el tractament quimioterapèutic
  Project director: de Mingo Fernández, Eva María
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar