Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Exposición dietética a BPA, BPS y BPF y parámetros de calidad espermática

 • Identification data

  Identifier: TFG:6691
 • Authors:

  De la Cruz de las Vecillas, Ana Isabel
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-01-27
  Abstract: El 15% de la població mundial és infèrtil, l'home és responsable del 40-50% dels casos. Es desconeix la causa, però es creu que l'exposició ambiental pot estar involucrada. Dels més de 800 químics disruptors endocrins, els bisfenols ocupen un lloc destacat per la seva àmplia distribució i la seva principal via d'exposició, la dieta. Aquest treball va tenir com a objectiu estimar l'exposició dietètica a bisfenols dels participants de l'estudi Led-Fertyl, i estudiar la relació entre l'exposició dietètica a BPA amb paràmetres de qualitat espermàtica. Es van estimar exposicions a BPA, BPS i BPF de 6,74, 0,06 i 0,06 ng/kg pc/dia respectivament. Es va observar relació positiva significativa amb la motilitat no progressiva, la resta dels paràmetres espermàtics no van mostrar relació significativa, però van ser en línia de l'esperat. Es necessiten nous estudis de biomonitorizació en humans per a investigar la seva exposició dietètica i els seus efectes sobre la salut reproductiva masculina. El 15% de la población mundial es infértil, el hombre es responsable del 40-50% de los casos. Se desconoce la causa, pero se cree que la exposición ambiental puede estar involucrada. De los más de 800 químicos disruptores endocrinos, los bisfenoles ocupan un lugar destacado por su amplia distribución y su principal vía de exposición, la dieta. Este trabajo tuvo como objetivo estimar la exposición dietética a bisfenoles de los participantes del estudio Led-Fertyl, y estudiar la relación entre la exposición dietética a BPA con parámetros de calidad espermática. Se estimaron exposiciones a BPA, BPS y BPF de 6,74, 0,06 y 0,06 ng/kg pc/día respectivamente. Se observó relación positiva significativa con la motilidad no progresiva, el resto de los parámetros espermáticos no mostraron relación significativa, pero fueron en línea de lo esperado. Se necesitan nuevos estudios de biomonitorización en humanos para investigar su exposición dietética y sus efectos sobre la salud reproductiva masculina.
  Subject: Nutrició
  Language: spa
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: De la Cruz de las Vecillas, Ana Isabel
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Exposició dietètica a BPA, BPS i BPF i paràmetres de qualitat espermàtica Dietary exposure to BPA, BPS and BPF and sperm quality parameters
  Work's public defense date: 2023-06-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: disruptors endocrins, ingesta dietètica, qualitat espermàtica Endocrine disruptors, dietary intake, sperm quality Disruptores endocrinos, ingesta dietética, calidad espermática
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Exposición dietética a BPA, BPS y BPF y parámetros de calidad espermática
  Project director: Martínez Rodríguez, María Ángeles
  Education area(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Nutrició
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar