Treballs Fi de Grau> Pedagogia

La relaxació, l'eina per prolongar la concentració

 • Identification data

  Identifier: TFG:6714
 • Authors:

  Sanromà Piñol, Eduard
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-01-30
  Abstract: This work is an investigation based on the verification of the effectiveness of the implementation of a daily relaxation habit to improve the concentration of third grade primary students in the classroom. During this, a group of twenty-five students is observed for a period of four weeks to see their evolution and which factors intervene, benefit and hinder the achievement of the habit in question. In addition, data is collected on their behavior and execution of the habit for nine weeks. Aquest treball és una investigació basada en la comprovació de l'eficàcia de la implementació d'un hàbit de relaxació diària per millorar la concentració d'alumnes de tercer de primària a l'aula. Durant aquesta, s'observa a un grup de vint-i-cinc alumnes durant un període de quatre setmanes per veure la seva evolució i quins factors intervenen, beneficien i dificulten l'assoliment de l'hàbit en qüestió. A més, es recullen dades del seu comportament i execució de l'hàbit durant nou setmanes.
  Subject: Educació
  Language: cat
  Subject areas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Department: Pedagogia
  Student: Sanromà Piñol, Eduard
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: La relajación, la herramienta para prolongar la concentració Relaxation, the tool to extend concentration
  Work's public defense date: 2023-06-13
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Relajación, concentración, intervención Relaxation, concentration, intervention Relaxació, concentració, intervenció
  Confidenciality: No
  Title in original language: La relaxació, l'eina per prolongar la concentració
  Project director: Pons Altes, Josep Maria
  Education area(s): Educació Primària
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar