Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Disseny i implementació d'una unitat pel tractament dels gasos de combustió dels forns de procés

 • Identification data

  Identifier: TFG:6730
 • Authors:

  del Castillo Morata, Ingrid
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-01-31
  Abstract: L’objectiu fonamental d’aquest projecte és el disseny i implementació d’una unitat destinada al tractament dels gasos de combustió dels forns utilitzats en la unitat de destil·lació de la instal·lació d’ASESA, planta ubicada al Polígon Industrial de Tarragona i dedicada a la producció de betum asfàltic. Concretament, es pretén reduir la concentració del contaminant òxid de sofre (SO2) per assegurar que les seves emissions es mantinguin per sota dels nous límits legals, que es preveu que properament disminuiran fins arribar als 35 mg/Nm3 . La utilització de gas natural amb una petita porció de fuel gas prèviament dessulfurat en la combustió en els forns ja produeix emissions relativament baixes de SO2, però la implementació d’aquest tractament addicional evita possibles pics en les emissions i assegura la operació de la planta per sota dels marges legals en tot moment, reduint els valors de concentració del contaminant fins a valors màxims de 15,7 mg/Nm3 . Després d’analitzar a fons les característiques del procés i les restriccions d’espai existents, s’ha determinat que el mètode de dessulfuració més idoni consisteix en la injecció directa d’un absorbent sòlid, més específicament calç hidratada, en el corrent de gasos de combustió. La memòria del projecte inclou un detallat disseny dels equips implicats en el procés, així com els càlculs que indiquen les condicions òptimes d’operació per maximitzar l’eficiència de la reacció. També s’inclouen els diversos diagrames, com ara els diagrames P&ID, que són essencials per a la comprensió i supervisió adequades del procés La seguretat del procés es garanteix mitjançant una estratègia de control i un anàlisi de riscos realitzat mitjançant la metodologia HazOp i l’anàlisi miniLOPA. A més, s’han tingut en compte els aspectes ambientals, incloent-hi les situacions d’emergència, per identificar els factors rellevants relacionats amb la implementació d’aquesta instal·lació. Això assegura que no hi hagi cap impacte negatiu en la seguretat i salut de les persones ni en el medi ambient. Finalment, s’ha realitzat un estudi econòmic que indica que el cost d’inversió del projecte ascendeix a 6,64 M€, mentre que el valor d’operació anual es situa en 1,9 M€. Amb un cost d’oportunitat del 14%, es conclou que el projecte presenta un Valor Actual Net (VAN) de 170 M€ i un període de recuperació (Payback Period) de només 3 mesos. La implementació d’aquest projecte no només garanteix que les emissions de SO2 estiguin dins dels nous límits legals, sinó que també esdevé essencial per a la continuïtat de la producció de la planta
  Subject: Gasos de combustió
  Language: cat
  Subject areas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Department: Enginyeria Química
  Student: del Castillo Morata, Ingrid
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Diseño e implementación de una unidad para el tratamiento de los gasos de combustión de los hornos de proceso Design and implementation of a unit for the treatment of combustion gases from process furnaces
  Work's public defense date: 2023-09-07
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: desulfuración, emisiones, gases de combustión desulfurization, emissions, flue gases dessulfuració, emissions, gasos de combustió
  Confidenciality: No
  Title in original language: Disseny i implementació d'una unitat pel tractament dels gasos de combustió dels forns de procés
  Project director: Vendrell Ciurana, Josep Maria
  Education area(s): Enginyeria Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Gasos de combustió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar