Treballs Fi de Grau> Enginyeria Mecànica

Projecte d'una nau industrial per a un taller destinat a la fabricació de recipients a pressió

 • Identification data

  Identifier: TFG:6756
 • Authors:

  Suarez Roig, Bernat
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-02-01
  Abstract: Projecte executiu d’una nau industrial destinada a la fabricació de recipients a pressió per activitats industrials. La nau es situarà al polígon industrial de Constantí, Tarragona. La nau serà de grans dimensions degut als objectius marcats pel promotor, aconseguint una superfície útil de la nau de 24480 m2 . L’edificació en qüestió estarà fabricada mitjançant sis pòrtics de dues aigües fabricats d’estructura d’acer. La nau disposa d’una amplada de 120 metres, i una llargada de 204 metres. L’alçada màxima sota coberta és de 12 metres, sent de 10 metres en la part baixa de la coberta. La nau inclou un menjador per tal de crear un lloc de descans i de servei pels operaris d’aquesta, dos vestidors i tres banys. L’edificació és d’obra nova i es projectarà sobre una parcel·la buida. El projecte sorgeix de la mà de la part promotora d’aquest, (MONOSTEELMACHINERY), els quals s’han decidit a expandir la seva actual empresa mundialment. Aquest fet es deu a l’augment de la demanda dels recipients a pressió, i la no disponibilitat per poder-los fabricar en les seves actuals instal·lacions a Turquia. El present document compte amb estudis com poden ser el de condicionants, el de situació actual, infraestructures de la zona, estudi d’alternatives etc. En aquest també s’ha realitzat el càlcul de tot el conjunt de l’estructura, és a dir, barres, fonamentació, unions etc. També s’han elaborat càlculs d’instal·lacions com son les de sanejament, elèctriques, lumíniques etc. Finalment s’ha realitzat el pressupost de l’obra, i s’han detallat els plànols per tal de poder executar el projecte
  Subject: Recipients a pressió
  Language: cat
  Subject areas: Ingeniería mecánica Mechanical engineering Enginyeria mecànica
  Department: Enginyeria Mecànica
  Student: Suarez Roig, Bernat
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Proyecto de una nave industrial para un taller destinado a la fabricación de recipientes a presión Project of an industrial warehouse for a workshop dedicated to the manufacturing of pressure vessels Projecte d'una nau industrial per a un taller destinat a la fabricació de recipients a pressió
  Work's public defense date: 2023-06-16
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Estructura, maquinária, recipientes Structure, Machines, Vessels Estructura, màquinaria, recipients
  Confidenciality: No
  Title in original language: Projecte d'una nau industrial per a un taller destinat a la fabricació de recipients a pressió
  Project director: González Baixauli, Genaro
  Education area(s): Enginyeria Mecànica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ingeniería mecánica
  Mechanical engineering
  Enginyeria mecànica
  Recipients a pressió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar