Treballs Fi de Grau> Infermeria

Banalització i estigmatització de l'ansietat i la depressió en els joves: Metasíntesi i estudi d'un grup focal

 • Identification data

  Identifier: TFG:6845
 • Authors:

  Gil Pitarch, Helena
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-02-14
  Abstract: Context: L’ansietat i la depressió són patologies amb una gran incidència i prevalença en la població jove actual. Partint de la idea que existeix una estigmatització de les malalties de salut mental, creiem necessari conèixer la percepció i l’experiència dels joves que les pateixen. També ens interessa comprendre com són vistes i afrontades per la societat. Només així es podrà generar una base de coneixement que contribueixi a normalitzar-les a través de programes preventius i educatius. Metodologia: Es va dividir el treball en dues parts. En la primera, es va fer una metasíntesi d’estudis amb metodologia qualitativa utilitzant PRISMA 2020. En la segona, es va realitzar un grup focal, compost per 6 participants d’entre 18 i 25 anys, dels quals 3 havien patit o patien ansietat i/o depressió i 3 no n’havien patit mai. Resultats: En la metasíntesi van sorgir tres categories principals: la percepció de l’ansietat i la depressió en l’entorn social, la percepció dels adolescents i joves que viuen amb les patologies i com les afronten. De les tres, se’n van generar vuit subcategories que profunditzen en cadascuna d’elles, des de l’estigma i la banalització a les diferències culturals i l’acceptació i l’adherència al tractament. En el grup focal es van generar 12 codis que recullen com van donar els diversos participants les seves opinions sobre com són percebudes aquestes patologies. Conclusions: Hem detectat un alt nivell d'estigmatització envers l’ansietat i la depressió en el nostre estudi entre la població jove. Considerem que aquesta estigmatització podria provocar una diferència entre la prevalença real i la diagnosticada. Això podria comportar que les necessitats reals i els recursos sanitaris disponibles, ja de per si escassos, resultessin insuficients. L'absència de tractament podria comprometre la qualitat de vida i la prevenció de futures patologies en un percentatge important de joves.
  Subject: Infermeria
  Language: cat
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Department: Infermeria
  Student: Gil Pitarch, Helena
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Banalització i estigmatització de l'ansietat i la depressió en els joves: Metasíntesi i estudi d'un grup focal Anxiety and depression banalization and stigmatization in youth: Methasintesis and focal group study Banalización y estigmatización de la ansiedad y la depressión en los jóvenes: Metasíntesis y estudio de un grupo focal
  Work's public defense date: 2023-06-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Depressió i ansietat, joves, estigma i percepció Depresion and anxiety, youth, stigma and perception Depresión y ansiedad, jóvenes, estigma y percepción
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Banalització i estigmatització de l'ansietat i la depressió en els joves: Metasíntesi i estudi d'un grup focal
  Project director: Ortega, Laura
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar