Treballs Fi de Grau> Infermeria

El paper de la infermera gestora de casos en l’alta hospitalària del pacient crònic complex i del pacient amb malaltia crònica avançada. Una revisió bibliogràfica.

 • Identification data

  Identifier: TFG:6893
 • Authors:

  Ma, Jiao
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-02-21
  Abstract: Aquest treball té l'objectiu de definir el paper de la infermera gestora de casos en l'alta hospitalària dels PCC i MACA així com la seva influència en les readmissions hospitalàries i en la qualitat de vida dels pacients i cuidadors. Es realitza una recerca bibliogràfica en les bases de dades, Pubmed, Cinahl, Scopus, Scielo i Cuiden i s'identifiquen 6191 articles dels quals s'inclouen 9 amb la metodologia CASPe. El rol de la gestora de casos està ben definit dins la continuïtat assistencial. No redueix els reingressos hospitalaris, però evita esdeveniments recurrents d'hospitalització i influeix positivament en la qualitat de vida.
  Subject: Infermeria
  Language: cat
  Subject areas: Enfermería Nursing Infermeria
  Department: Infermeria
  Student: Ma, Jiao
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: El papel de la enfermera gestora de casos en el alta hospitalaria del paciente crónico complejo y del paciente con enfermedad crónica avanzada. Una revisión bibliográfica. The role of the case manager nurse in the hospital discharge of complex chronic patients and patients with advanced chronic disease. A bibliographic review. El paper de la infermera gestora de casos en l’alta hospitalària del pacient crònic complex i del pacient amb malaltia crònica avançada. Una revisió bibliogràfica.
  Work's public defense date: 2023-06-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Enfermera gestora de casos, alta hospitalaria, PCC y MACA Case manager nurse, hospital discharge, PCC and MACA Infermera gestora de casos, alta hospitalaria, PCC i MACA
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: El paper de la infermera gestora de casos en l’alta hospitalària del pacient crònic complex i del pacient amb malaltia crònica avançada. Una revisió bibliogràfica.
  Project director: Medina Martin, Guillerma
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enfermería
  Nursing
  Infermeria
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar