Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Metabolomic Profiling of Plasma and Tissue in Luminal A and B Breast Cancer: Biomarker Discovery and Tissue Associations

 • Identification data

  Identifier: TFG:6963
 • Authors:

  Agud Lombarte, Nerea
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-03-13
  Abstract: Breast cancer, one of the leading causes of cancer-related mortality in women, exhibits distinctive metabolic reprogramming between molecular subtypes. This study explored metabolic changes in luminal A and B breast cancer patients. Differences in metabolites were found between peritumoral and tumor tissues that help to understand the behavior of the disease. Furthermore, specific biomarkers for luminal BC were identified and differences between luminal A and B subtypes were observed. The findings emphasize the importance of clinical and pathophysiological factors in understanding the unique features of luminal BC subtypes, offering new insights for diagnosis and treatment. El càncer de mama, una de les principals causes de mortalitat relacionada amb el càncer en dones, presenta una reprogramació metabòlica distintiva entre els subtipus moleculars. Aquest estudi va explorar els canvis metabòlics en pacients amb càncer de mama luminal A i B. Es van trobar diferències de metabòlits entre teixits peritumorals i tumorals que ajuden a entendre el comportament de la malaltia. A més, es van identificar biomarcadors específics per al BC luminal i es van observar diferències entre els subtipus luminal A i B. Les troballes emfatitzen la importància dels factors clínics i fisiopatològics per entendre les característiques úniques dels subtipus de BC luminal, oferint noves idees per al diagnòstic i el tractament.
  Subject: Bioinformàtica
  Language: en
  Subject areas: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Agud Lombarte, Nerea
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Perfil metabolómico de plasma y tejido en cáncer de mama luminal A y B: descubrimiento de biomarcadores y asociaciones tisulares Perfil metabolòmic de plasma i teixit en càncer de mama luminal A i B: descobriment de biomarcadors i associacions tissulars
  Work's public defense date: 2023-06-20
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: metabolómica dirigida; cáncer de mama; subtipo molecular luminal targeted metabolomics; breast cancer; luminal molecular subtype metabolòmica dirigida; càncer de mama; subtipus molecular luminal
  Confidenciality: No
  Title in original language: Metabolomic Profiling of Plasma and Tissue in Luminal A and B Breast Cancer: Biomarker Discovery and Tissue Associations
  Project director: Capilla Luque, Javier
  Education area(s): Biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioinformàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar