Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Pla de millora Projecte Aula de natura

 • Identification data

  Identifier: TFG:6968
 • Authors:

  Altès Nievas, Laia
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-03-22
  Abstract: L’escola Besiberri es troba a Taüll, a l’Alta Ribagorça. És una escola rural, organitzada en comunitat d’aprenentatge, amb un fort compromís amb el medi ambient. Amb el Pla de millora “Projecte Aula de natura” prenem els recursos de l’entorn com a base de l’aprenentatge des d’una perspectiva d’educació ambiental i sostenibilitat, convidant a la reflexió i la presa de consciència. A més, creem un nou espai d’aprenentatge dins de l’escola: una Aula de natura. Presentem 4 objectius pels diferents àmbits d’acció, juntament amb les corresponents estratègies i accions definides per tal de dissenyar i implementar el “Projecte Aula de natura”. The Besiberri school is located in Taüll, in Alta Ribagorça. It is a rural school, organized in a learning community, with a strong commitment to the environment. With the "Nature Classroom Project" improvement plan, we take the resources of the environment as a basis for learning from an environmental education and sustainability perspective, inviting reflection and awareness. In addition, we create a new learning space within the school: a Nature Classroom. We present 4 objectives for the different areas of action, together with the corresponding strategies and actions defined in order to design and implement the "Nature Classroom Project". La escuela Besiberri se encuentra en Taüll, en la Alta Ribagorça. Es una escuela rural, organizada en comunidad de aprendizaje, con un fuerte compromiso con el medio ambiente. Con el Plan de mejora "Proyecto Aula de naturaleza" tomamos los recursos del entorno como base del aprendizaje desde una perspectiva de educación ambiental y sostenibilidad, invitando a la reflexión y la toma de conciencia. Además creamos un nuevo espacio de aprendizaje dentro de la escuela: un Aula de naturaleza. Presentamos 4 objetivos por los diferentes ámbitos de acción, junto con las correspondientes estrategias y acciones definidas para diseñar e implementar el “Proyecto Aula de naturaleza”.
  Subject: Educació mediambiental
  Language: cat
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Department: Pedagogia
  Student: Altès Nievas, Laia
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Pla de millora "Projecte Aula de natura" Improvement plan "Natural classroom Project" Plan de mejora "Proyecto Aula de naturaleza"
  Work's public defense date: 2023-06-07
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Aula de natura, Vall de Boí, Escola rural, Pla de millora Natural classroom, Rural school, Improvement Plan Aula de naturaleza, Escuela rural, Plan de mejora
  Confidenciality: No
  Title in original language: Pla de millora "Projecte Aula de natura"
  Project director: Muñoz Álvarez, Maria José
  Education area(s): Educació Primària
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Educació mediambiental
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar