Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Projecte de millora: Una proposta per combatre l’estrès en la comunitat educativa

 • Identification data

  Identifier: TFG:6972
 • Authors:

  Ruiz Olmedo, Laura
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-03-22
  Abstract: L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és el disseny i creació d’un projecte de millora per l’escola Els Popets de Calafell, amb el fi de combatre i reduir l’estrès escolar en la comunitat educativa. Per l’elaboració d’aquest projecte, es proposen un conjunt de set objectius de l’àmbit pedagògic, de comunitat educativa i de gestió per tal de fer front a la necessitat del centre educatiu. D’aquesta manera, el projecte aposta per la introducció de noves actuacions metodològiques, l’aplicació dels descansos actius, l’entorn natural, l’educació a l’aire lliure i, la visibilització i formació de tots els membres de la comunitat educativa envers el benestar emocional i la gestió de l’estrès. The aim of this Final Degree Thesis is the design and creation of an improvement project for Els Popets de Calafell school, with the aim of combating and reducing school stress in the educational community. For the elaboration of this project, a set of seven objectives in the pedagogical, educational community and management fields are proposed in order to deal with the need of the educational center. In this way, the project is committed to the introduction of new methodological actions, the application of active breaks, the natural environment, outdoor education and, the visibility and training of all members of the educational community towards emotional well-being and stress management. El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño y creación de un proyecto de mejora para la escuela Els Popets de Calafell, con el fin de combatir y reducir el estrés escolar en la comunidad educativa. Para la elaboración de este proyecto, se propone un conjunto de siete objetivos del ámbito pedagógico, de comunidad educativa y de gestión para hacer frente a la necesidad del centro educativo. De esta forma, el proyecto apuesta por la introducción de nuevas actuaciones metodológicas, la aplicación de los descansos activos, el entorno natural, la educación al aire libre y, la visibilización y formación de todos los miembros de la comunidad educativa hacia el bienestar emocional y la gestión del estrés.
  Subject: Estrès en els infants
  Language: cat
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Department: Pedagogia
  Student: Ruiz Olmedo, Laura
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Projecte de millora: Una proposta per combatre l’estrès en la comunitat educativa Improvement project: A proposal to combat stress in the educational community Proyecto de mejora: Una propuesta para combatir el estrés en la comunidad educativa
  Work's public defense date: 2023-06-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Projecte de Millora, estrès escolar, descansos actius Improvement Project, school stress, brain breaks Proyecto de Mejora, estrés escolar, descansos activos
  Confidenciality: No
  Title in original language: Projecte de millora: Una proposta per combatre l’estrès en la comunitat educativa
  Project director: Campillo Muñoz, Susana María
  Education area(s): Educació Primària
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Estrès en els infants
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar