Treballs Fi de Grau> Història i Història de l'Art

De la ninfa a la bruja. Estudio sobre el imaginario de Paul Élie-Ranson.

 • Identification data

  Identifier: TFG:7022
 • Authors:

  Recuenco Tortosa, Concepción
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-03-03
  Abstract: A França de li fi de siècle actua la figura de Paul Élie-Ranson (Llemotges, 1861- París, 1909), un pintor molt poc conegut a nivell mundial però que va tenir un paper essencial en l'evolució de l'art juntament amb els seus companys, els Nabis. Els Nabis (“profetes”, de l'hebreu nabiim) van ser un grup d'artistes que es van comprometre amb les innovacions plàstiques nascudes a l'Escola de Pont-Aven (c.1886-1889), promoguda per Gauguin. Ranson creixeria com un artista multidisciplinari treballant tot tipus d'estils artístics i combinant el seu afany per l'ocultisme amb tècniques decoratives. Marcat per un buit existencial i una mentalitat teosófica, la gran majoria de les seves obres mostren les diverses cares del sexe femení que emmarcaven la societat misògina del segle XIX. De l'amant a l'esposa o, tal com les veuria Ranson, de la “nimfa” a la “bruixa”, aquestes escenes reflecteixen sovint un caràcter eròtic. Mitjançant bruixes sorpreses a mig ritual i faunes perduts en boscos, les seves obres transmeten l'interès per allò màgic, espiritual i secret que es necessitava en aquella època. Es retrocedeix, doncs, al París vuitcentista, repassant el context artístic-social i els antecedents que van donar lloc al pensament i creativitat del pintor. S'anirà focalitzant en la figura de Ranson exposant la seva biografia fins a arribar a la presentació de la seva obra esotèrica i l'accés a la seva ment mitjançant aquesta producció. En aquest apartat es mostra un esquema cronològic que classifica per períodes alguns dels seus quadres principals, seguit d'una selecció i comentaris d'aquests per a fer el recorregut més visual. L'objectiu d'aquest estudi és continuar i perpetuar el redescobriment de Paul Ranson, desxifrant l'imaginari que transmet en les seves obres; a més de tenir la intenció de resseguir la seva fortuna crítica, com a futur projecte de recerca. In France at le fin de siècle acts the figure of the painter Paul Élie-Ranson (Limoges, 1861- Paris, 1909), a little-known worldwide artist but who played an essential role for the evolution of art in the late nineteenth century along with his colleagues Les Nabis, (c.1888-1900). The Nabis ("prophets", from the hebrew nabiim) were a group of artists who were committed to the plastic innovations born in the Pont-Aven School (c.1886-1889), promoted by Gauguin. This group was characterized as the joyous and luminous branch of the leafy tree of Symbolism. They were looking for an art of deeper spiritual meaning, leading a way of life with aspects of oriental mysticism and ritualistic meetings. Nabis artists could be divided according to their production: some would be worry for representing this religious experience, while others would focus on developing in Art Nouveau. Ranson, far from opting for one side, would grow as a multidisciplinary artist working all kinds of artistic styles and combining his passion for the occult with decorative techniques. Despite this painter's talent, he is known "the forgotten nabi"; and its name has remained in the shadows until just two decades ago. Therefore, the main objective of the project is to support the weight of Nabis in the evolution of art, they aesthetic reflections and influences; specifically vindicating the figure of Paul Ranson. In this way, his critical fortune will be reviewed in comparison with the fame of other “nabian” colleagues. This project will focus, above all, on continuing the rediscovery of the artist, already begun by his descendants and the Maurice Denis Museum, as well as his closest production to Art Nouveau, a style that would mark the beginning of the Modernism in our territory. En Francia de le fin de siècle actúa la figura de Paul Élie-Ranson (Limoges, 1861- París, 1909), un pintor muy poco conocido a nivel mundial pero que tuvo un papel esencial en la evolución del arte junto con sus compañeros, los Nabis. Los Nabis (“profetas”, del hebreo nabiim) fueron un grupo de artistas que se comprometieron con las innovaciones plásticas nacidas en la Escuela de Pont-Aven (c.1886-1889), promovida por Gauguin. Ranson crecería como un artista multidisciplinar trabajando todo tipo de estilos artísticos y combinando su afán por el ocultismo con técnicas decorativas. Marcado por un vacío existencial y una mentalidad teosófica, la gran mayoría de sus obras muestran las diversas caras del sexo femenino que enmarcaron la sociedad misógina del siglo XIX. De la amante a la esposa o, tal y como las vería Ranson, de la “ninfa” a la “bruja”, estas escenas reflejan a menudo un carácter erótico. Mediante brujas sorprendidas a medio ritual y faunos perdidos en bosques, sus obras transmiten el interés por aquello mágico, espiritual y secreto del que se necesitaba en aquella época. Se retrocede, pues, al París decimonónico, repasando el contexto artístico-social y los antecedentes que dieron lugar al pensamiento y creatividad del pintor. Se irá focalizando en la figura de Ranson exponiendo su biografía hasta llegar a la presentación de su obra esotérica y el acceso a su mente mediante dicha producción. En este apartado se muestra un esquema cronológico que clasifica por periodos algunos de sus cuadros principales, seguido de una selección y comentarios de estos para hacer el recorrido más visual. El objetivo de este estudio es continuar y perpetuar el redescubrimiento de Paul Ranson, descifrando el imaginario que transmite en sus obras; además de tener la intención de reseguir su fortuna crítica, como futuro proyecto de investigación.
  Subject: Arts, música i esports
  Language: Castellà
  Work's codirector: Serra Masdeu, Anna I.
  Subject areas: Artes, música y deportes Fine arts, music and sports Arts, música i esports
  Department: Història i Història de l'Art
  Student: Recuenco Tortosa, Concepción
  Academic year: 2018-2019
  Title in different languages: DE LA NINFA A LA BRUJA. Estudio sobre el imaginario de Paul Élie-Ranson. FROM THE NYMPH TO THE WITCH. Study of the imaginary of Paul Élie-Ranson DE LA NIMFA A LA BRUIXA. Estudi sobre l'imaginari de Paul Élie-Ranson.
  Work's public defense date: 2019-09-13
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Ocultismo, Simbolismo, Francia Occultism, Symbolism, France Ocultisme, Simbolisme, França
  Confidenciality: No
  TFG credits: 12
  Title in original language: DE LA NINFA A LA BRUJA. Estudio sobre el imaginario de Paul Élie-Ranson.
  Project director: Carbonell Pallarès, Jorge A.
  Education area(s): Història de l'Art
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Artes, música y deportes
  Fine arts, music and sports
  Arts, música i esports
  Arts, música i esports
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar