Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Design, implementation and validation of a low-cost electrogoniometer for measuring range of movement of different human joints in movement analysis

 • Identification data

  Identifier: TFG:7037
 • Authors:

  Navarro Gonzalez, Mario
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-05-13
  Abstract: Desenvolupament de maquinari i programari des de zero d'un electrogoniòmetre de baix cost per a l'anàlisi cinemàtica del rang de moviment des dels diferents angles articulars del cos. També es va fer una validació del sistema i un estudi de cas mèdic del món real amb pacients amb artrodesi. El maquinari utilitzat era arduino mentre que el programari era python. La primera prova va tenir com a objectiu aconseguir el primer contacte amb el sistema i demostrar que el model era viable, la segona prova va consistir en la validesa del prototip amb mostres sanes de colze. Finalment, el prototip es va implicar en un estudi de cas clínic. Per a la validesa, el senyal EG es va comparar amb l'estàndard de l'objectiu i el sistema validat Kinovea. El resultat principal va ser l'error obtingut que va ser de ± 2,86º en un rang de moviment de 0º a 140º. Això comparat amb l'error d'acceptació de ± 11,5º de l'última revisió i la validació de la goniometria clàssica és un resultat satisfactori. Hardware and software development from scratch of a low-cost Electrogoniometer for the kinematic analysis of the range of movement from the different joint angles of the body. It was also made a validation of the system and a real-world medical case study with arthrodesis patients. The hardware used was arduino while for software was python. The first test was aimed to get the first contact with the system and to prove that the model was viable, the second test consisted of the validity of the prototype with elbow healthy samples. Finally, the prototype got involve on a clinical case study. For the validity, the EG signal was compared with the goal standard and validated system Kinovea. The main result was the error obtained which was of ± 2.86º out of a 0º to 140º range of movement. This compared with the acceptance error of ± 11.5º from the last review and validation of the classical goniometry is a satisfactory result.
  Subject: Enginyeria Biomèdica
  Language: en
  Work's codirector: Ramírez Falo, José Luis
  Subject areas: Enginyeria Biomèdica Biomedical Engineering Ingeniería Biomédica
  Department: Medicina i Cirurgia
  Student: Navarro Gonzalez, Mario
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Disseny, implementació i validació d'un electrogoniòmetre econòmic per a mesurar el moviment de les diferents articulacions per l'analisi del moviment humà Design, implementation and validation of a low-cost electrogoniometer for measuring range of movement of different human joints in movement analysis Diseño, implementación y validación de un electrogonometro económico para medir el movimiento de las diferentes articulaciones para el análisis del movimiento humano
  Work's public defense date: 2023-06-22
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Electrogoniòmetre, unitat de mesura inercial (UMI), econòmic Electrogoniometer, Inertial measurement Unit (IMU), Low-cost Electrogoniometro, unidad de medida inercial (UMI), económico
  Confidenciality: Si
  Title in original language: Design, implementation and validation of a low-cost electrogoniometer for measuring range of movement of different human joints in movement analysis
  Project director: Monterde Pérez, Sonia
  Education area(s): Enginyeria Biomèdica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria Biomèdica
  Biomedical Engineering
  Ingeniería Biomédica
  Enginyeria Biomèdica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar