Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Estudio y diseño de una instalación fotovoltaica de autoconsumo para una industria

 • Identification data

  Identifier: TFG:7046
 • Authors:

  Gil Ruiz, Juan Felipe
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-05-15
  Abstract: L'energia solar constitueix una de les principals fonts d'energia renovable, aprofitant els raigs solars del sol per així produir electricitat. En aquest treball de fi de grau es pretén realitzar una instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa per a una indústria en l'àmbit d'autoconsum, mitjançant una sèrie d'estudis, càlculs i viabilitat econòmica. La ubicació d'aquesta instal·lació solar serà a la coberta de la nau industrial de l'empresa dedicada a la metal·lúrgia, al Polígon Industrial de Riu Clar, a Tarragona. El disseny ha de complir amb les necessitats energètiques de la indústria. Per realitzar aquest projecte s'ha fet una anàlisi de tipus d'instal·lacions solars; normativa vigent per al dimensionament dels components d'aquesta, des dels mòduls solars fins a la connexió a la Xarxa Elèctrica. Finalment es realitza un pressupost aproximat per a la posada en marxa de la instal·lació. La energía solar constituye una de las principales fuentes de energía renovable, aprovechando los rayos solares del sol para así producir electricidad. En este trabajo de fin de grado se pretende realizar una instalación fotovoltaica conectada a la red para una industria en el ámbito de autoconsumo, mediante una serie de estudios, cálculos y viabilidad económica. La ubicación de esta instalación solar será en la cubierta de la nave industrial de la empresa dedicada a la metalurgia, en el Polígono Industrial de Riu Clar, en Tarragona. El diseño debe cumplir con las necesidades energéticas de la industria. Para la realización de este proyecto se ha hecho un análisis de tipos de instalaciones solares; normativa vigente para el dimensionamiento de los componentes de esta, desde los módulos solares hasta su conexión a la Red Eléctrica. Finalmente se realiza un presupuesto aproximado para la puesta en marcha de la instalación.
  Subject: Enginyeria Elèctrica
  Language: spa
  Subject areas: Enginyeria Elèctrica Electrical Engineering Ingeniería Eléctrica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Gil Ruiz, Juan Felipe
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Estudi i disseny d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum per a una indústria Study and design of a self-consumption photovoltaic installation for an industry Estudio y diseño de una instalación fotovoltaica de autoconsumo para una industria
  Work's public defense date: 2023-06-26
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: autoconsum, fotovoltaica, disseny self-comsumption, photovoltaic, design autoconsumo, fotovoltaica, diseño
  Confidenciality: No
  Title in original language: Estudio y diseño de una instalación fotovoltaica de autoconsumo para una industria
  Project director: Garcia Amorós, Jordi
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria Elèctrica
  Electrical Engineering
  Ingeniería Eléctrica
  Enginyeria Elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar