Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Estudio de viviendas autosostenibles eléctricamente

 • Identification data

  Identifier: TFG:7051
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG7051
 • Authors:

  León Rodríguez, Ángel
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-05-15
  Abstract: L'objectiu d'aquest treball és proveir d'energia elèctrica tres tipus d'habitatges aïllats de la xarxa amb perfils de consum diferents mitjançant energia solar fotovoltaica. Per complir lobjectiu del treball, sestudiarà cadascun dels tres casos per separat i es donarà la solució òptima a cada habitatge, sempre complint amb la normativa en vigor a lhora de dissenyar i calcular les parts de la instal· lació. A més, s'estudiarà el pressupost de cada instal·lació i la viabilitat econòmica per veure quant de temps la instal·lació s'amortitzarà. El objetivo de este trabajo es abastecer de energía eléctrica a tres tipos de viviendas aisladas de la red con perfiles de consumo diferentes mediante energía solar fotovoltaica. Para cumplir el objetivo del trabajo, se estudiará cada uno de los tres casos por separado y se dará la solución óptima a cada vivienda, siempre cumpliendo con la normativa en vigor a la hora de diseñar y calcular las partes de la instalación. Además, se estudiará el presupuesto de cada instalación y la viabilidad económica para ver en cuanto tiempo la instalación se amortizará.
  Subject: Enginyeria elèctrica
  Language: spa
  Subject areas: Enginyeria Elèctrica Electrical Engineering Ingeniería Eléctrica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: León Rodríguez, Ángel
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Estudi d'habitatges autosostenibles elèctricament Study of electrically self-sustaining homes Estudio de viviendas autosostenibles eléctricamente
  Work's public defense date: 2023-06-20
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Instal·lació fotovoltaica, vehícle elèctric, amortització Photovoltaic installation, electric vehicle, amortization Instalación fotovoltaica, vehículo eléctrico, amortización
  Confidenciality: No
  Title in original language: Estudio de viviendas autosostenibles eléctricamente
  Project director: Guasch Pesquer, Luis
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria Elèctrica
  Electrical Engineering
  Ingeniería Eléctrica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar