Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Dimensionament d'un sistema de generació fotovoltaica, en modalitat d'autoconsum, per un edifici municipal i millora en l'enllumenat públic d'accés

 • Identification data

  Identifier: TFG:7061
 • Authors:

  Sabaté Navarro, Xavier
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-05-20
  Abstract: El projecte tracta de detallar les característiques i condicions tècniques del subministrament, l'obra i la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica (PSFV) connectada a la xarxa de baixa tensió, on també tractarem la substitució de la lluminària del carrer principal del municipi. Un dels objectius principals és la reducció de la facturació elèctrica; l'energia elèctrica generada pel nostre sistema, es destinarà al consum elèctric del mateix municipi. Analitzarem en aquest punt la viabilitat de ser una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum i quina categoria s'ha seleccionat. Finalment, l'estructura del projecte ha de seguir en tot moment la normativa UNE 157001-2014.
  Subject: Enginyeria elèctrica
  Language: cat
  Subject areas: Enginyeria Elèctrica Electrical Engineering Ingeniería Eléctrica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Sabaté Navarro, Xavier
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Dimensionament d'un sistema de generació fotovoltaica, en modalitat d'autoconsum, per un edifici municipal i millora en l'enllumenat públic d'accés Dimension of a photovoltaic generation system, in the form of self-consuming, for a municipal building and improvement in public access lighting Dimensionado de un sistema de generación fotovoltaica, en modalidad de autoconsumo, por un edificio municipal y mejora en el alumbrado público de acceso
  Work's public defense date: 2023-01-18
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, substitució lluminaria, eficiència elèctrica. Photovoltaic installation of self-consuming, light substitution, electrical efficiency. Instalación fotovoltaica de autoconsumo, sustitución lluminaria, eficiencia eléctrica.
  Confidenciality: Si
  Title in original language: Dimensionament d'un sistema de generació fotovoltaica, en modalitat d'autoconsum, per un edifici municipal i millora en l'enllumenat públic d'accés
  Project director: Barrado Rodrigo, José Antonio
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria Elèctrica
  Electrical Engineering
  Ingeniería Eléctrica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar