Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Visión crítica a la terminación del procedimiento administrativo sancionador, prevista en el art. 85 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

 • Identification data

  Identifier: TFG:7106
 • Authors:

  Darashenka Darashenka, Natallia
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-06-07
  Abstract: El present treball tracta de visualitzar, en forma de crítica, la terminació del procediment administratiu sancionador mitjançant “el ràpid pagament” d'una sanció pecuniària, reconeixement de la responsabilitat per un possible infractor, o totes dues opcions juntes, a canvi d'una reducció efectuada sobre l'import de la sanció proposada. S'analitzaran, entre altres aspectes: la potestat sancionadora, la influència d'aquesta mena de terminació sobre la tutela judicial efectiva, claredat de la pròpia norma i la seva interacció amb les normes sectorials. El presente trabajo trata de visualizar, en forma de crítica, la terminación del procedimiento administrativo sancionador mediante “el pronto pago” de una sanción pecuniaria, reconocimiento de la responsabilidad por un posible infractor, o ambas opciones juntas, a cambio de una reducción efectuada sobre el importe de la sanción propuesta. Se analizarán, entre otros aspectos: la potestad sancionadora, la influencia de este tipo de terminación sobre la tutela judicial efectiva, claridad de la propia norma y su interacción con las normas sectoriales.
  Subject: Dret
  Language: spa
  Subject areas: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Department: Dret Públic
  Student: Darashenka Darashenka, Natallia
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Visió crítica a la terminació del procediment administratiu sancionador, prevista a l'art. 85 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques Critical view of the termination of the sanctioning administrative procedure, provided for in art. 85 of law 39/2015, of october 1, on the common administrative procedure of public administrations Visión crítica a la terminación del procedimiento administrativo sancionador, prevista en el art. 85 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
  Work's public defense date: 2023-06-27
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: procediment sancionador, pagament ràpid sanctioning procedure, early payment procedimineto sancionador, pronto pago
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Visión crítica a la terminación del procedimiento administrativo sancionador, prevista en el art. 85 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
  Project director: Forcadell i Esteller, F. Xavier
  Education area(s): Dret
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Dret
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar