Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La exclusión de la perspectiva de violencia de género en la sustracción internacional de menores en la modificación del reglamento bruselas ii ter

 • Identification data

  Identifier: TFG:7119
 • Authors:

  Mazuera Murillo, Angie
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-06-11
  Abstract: La sostracció internacional de menors quan es vincula a la violència de gènere cobra rellevància en l'àmbit jurídic. Aquest estudi examina els desafiaments actuals, considerant la modificació del Reglament Brussel·les II ter. Es ressalta la importància d'abordar adequadament la violència de gènere en els casos de sostracció de menors, garantint la protecció dels menors i el benestar de les mares afectades. La integració del Conveni d'Istanbul en la legislació europea resulta fonamental per a establir un marc jurídic coherent que ofereixi una resposta efectiva a la sostracció, en línia amb el principi de l'interès superior del menor. La sustracción internacional de menores cuando se vincula a la violencia de género cobra relevancia en el ámbito jurídico. Este estudio examina los desafíos actuales, considerando la modificación del Reglamento Bruselas II ter. Se resalta la importancia de abordar adecuadamente la violencia de género en los casos de sustracción de menores, garantizando la protección de los menores y el bienestar de las madres afectadas. La integración del Convenio de Estambul en la legislación europea resulta fundamental para establecer un marco jurídico coherente que ofrezca una respuesta efectiva a la sustracción, en línea con el principio del interés superior del menor.
  Subject: Dret
  Language: spa
  Subject areas: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Department: Dret Privat, Processal i Financer
  Student: Mazuera Murillo, Angie
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: L'exclusió de la perspectiva de violència de gènere en la sostracció internacional de menors en la modificació del reglament brussel·les ii ter The exclusion of the gender violence perspective in the international child abduction in the modification of the brussels ii ter regulation La exclusión de la perspectiva de violencia de género en la sustracción internacional de menores en la modificación del reglamento bruselas ii ter
  Work's public defense date: 2023-06-26
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: sostracció internacional de menors, interès superior del menor, violència de gènere international child abduction, gender-based violence, best interests of the child sustracción internacional de menores, interés superior del menor, violencia de género
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: La exclusión de la perspectiva de violencia de género en la sustracción internacional de menores en la modificación del reglamento bruselas ii ter
  Project director: Font Mas, Maria
  Education area(s): Dret
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Dret
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar