Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Simulación de juicio: Cesión ilegal de trabajadores

 • Identification data

  Identifier: TFG:7131
 • Authors:

  Comas Gràcia, Arnau
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-06-12
  Abstract: El present treballo part d'un supòsit pràctic inicialment plantejat, el contingut del qual versa sobre l'acomiadament disciplinari d'una treballadora, efectuat per una empresa contractista de serveis, que realitza les seves funcions en l'àmbit de l'empresa principal que contracta els mateixos. Tenint en compte les anteriors consideracions, cadascuna de les tres parteixes intervinents en el procediment (la demandant i les dues mercantils codemandades) elaborarà els diferents escrits que es corresponguin amb la seva postura processal i durà a terme els tràmits requerits. Finalment, una vegada complertes les fases prèvies a la data assenyalada per al judici, les tres parts es trobaran per a la celebració de la vista oral en la seu del Jutjat social que per repartiment correspongui. El presente trabajo parte de un supuesto práctico inicialmente planteado, cuyo contenido versa sobre el despido disciplinario de una trabajadora, efectuado por una empresa contratista de servicios, que realiza sus funciones en el ámbito de la empresa principal que contrata los mismos. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, cada una de las tres partes intervinientes en el procedimiento (la demandante y las dos mercantiles codemandadas) elaborará los distintos escritos que se correspondan con su postura procesal y llevará a cabo los trámites requeridos. Finalmente, una vez cumplidas las fases previas a la fecha señalada para el juicio, las tres partes se encontrarán para la celebración de la vista oral en la sede del Juzgado de lo Social que por reparto corresponda. 
  Subject: Dret
  Language: spa
  Subject areas: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Department: Dret Públic
  Student: Comas Gràcia, Arnau
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Simulació de judici: Cessió il·legal de treballadors Trial simulation: Illegal assignment of workers Simulación de juicio: Cesión ilegal de trabajadores
  Work's public defense date: 2023-06-28
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Cessió il·legal, contracta, acomiadament Illegal assignment, service contract, dismissal Cesión ilegal, contrata, despido
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Simulación de juicio: Cesión ilegal de trabajadores
  Project director: Merino Sancho, Víctor
  Education area(s): Dret
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Dret
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar