Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

La intervención socioeducativa como medio de prevención del riesgo social en familias: los servicios de intervención socioeducativa del Tarragonés.

 • Identification data

  Identifier: TFG:7182
 • Authors:

  Martínez Castro, Maria
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-06-27
  Abstract: L'article pretén mostrar com la intervenció socioeducativa pot funcionar com a mitjà de prevenció del risc social en les famílies. A més de la cerca bibliogràfica realitzada sobre diferents autors i autores, s'han dut a terme entrevistes a diverses direccions tècniques dels serveis d'intervenció socioeducativa de la comarca del Tarragonès. En elles, s'ha pretès conèixer com es treballa en els seus respectius serveis, i quina són la seva percepcions i opinions davant el treball realitzat en relació amb la prevenció del risc social en famílies. El artículo pretende mostrar cómo la intervención socioeducativa puede funcionar como medio de prevención del riesgo social en las familias. Además de la búsqueda bibliográfica realizada sobre diferentes autores y autoras, se han llevado a cabo entrevistas a varias direcciones técnicas de los servicios de intervención socioeducativa de la comarca del Tarragonès. En ellas, se ha pretendido conocer cómo se trabaja en sus respectivos servicios, y cuáles son su percepciones y opiniones ante el trabajo realizado en relación con la prevención del riesgo social en familias.
  Subject: Treball social
  Language: spa
  Subject areas: Treball social Social Work Trabajo social
  Department: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Student: Martínez Castro, Maria
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: La intervenció socioeducativa com a medi de prevenció del risc social en famílies: els serveis d'intervenció socioeducativa del Tarragonès. Socio-educational intervention as a means of preventing social risk in families: the Tarragonès socio-educational intervention services La intervención socioeducativa como medio de prevención del riesgo social en familias: los servicios de intervención socioeducativa del Tarragonés.
  Work's public defense date: 2023-06-29
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: intervenció socioeducativa, prevenció, risc social socio-educational intervention, prevention, social risk intervención socioeducativa, prevención, riesgo social
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: La intervención socioeducativa como medio de prevención del riesgo social en familias: los servicios de intervención socioeducativa del Tarragonés.
  Project director: Claverias Fernández, Marina
  Education area(s): Treball Social
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar