Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Atención Centrada en la Persona

 • Identification data

  Identifier: TFG:7207
 • Authors:

  Batista Pérez, Óscar
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-06-28
  Abstract: La societat travessa canvis profunds que tenen un impacte significatiu en la concepció i adaptació de polítiques socials, particularment en aquelles destinades a brindar assistència a persones majors amb discapacitats i dependència. Aquestes transformacions són impulsades, en part, pel constant augment de l'esperança de vida. Factors com la disminució de la taxa de natalitat, una major participació en l'àmbit laboral, així com una participació activa en la societat, emfatitzen la necessitat de reformar les polítiques socials existents. En conseqüència, resulta crucial aprofundir en la comprensió de nous enfocaments d'atenció que abordin els canvis socials, l'evolució de les polítiques i els canvis en els drets. En aquest context, el present estudi s'objectiva en la implementació de l'enfocament d'Atenció Centrada en la Persona (ACP) com a mesura assistencial en la Residència Colisée Misericòrdia de Reus, la qual brinda atenció a pacients majors de 65 anys. La metodologia emprada en aquest estudi és quantitativa i es va dur a terme mitjançant una enquesta dirigida a 80 residents del centre, amb l'objectiu d'analitzar el model d'atenció en la residència, que es considera pionera en la implementació de la ACP. Aquest estudi reflecteix tant els aspectes positius com les dificultats en l'aplicació de la ACP en les residències. El propòsit radica a demostrar com la majoria dels protocols en aquest centre es fonamenten en un model en el qual tots els usuaris tenen dret a la dignitat i a la personalització La sociedad atraviesa cambios profundos que tienen un impacto significativo en la concepción y adaptación de políticas sociales, particularmente en aquellas destinadas a brindar asistencia a personas mayores con discapacidades y dependencia. Estas transformaciones son impulsadas, en parte, por el constante aumento de la esperanza de vida. Factores como la disminución de la tasa de natalidad, una mayor participación en el ámbito laboral, así como una participación activa en la sociedad, enfatizan la necesidad de reformar las políticas sociales existentes. En consecuencia, resulta crucial profundizar en la comprensión de nuevos enfoques de atención que aborden los cambios sociales, la evolución de las políticas y los cambios en los derechos. En este contexto, el presente estudio se objetiva en la implementación del enfoque de Atención Centrada en la Persona (ACP) como medida asistencial en la Residencia Colisée Misericordia de Reus, la cual brinda atención a pacientes mayores de 65 años. La metodología empleada en este estudio es cuantitativa y se llevó a cabo mediante una encuesta dirigida a 80 residentes del centro, con el objetivo de analizar el modelo de atención en la residencia, que se considera pionera en la implementación de la ACP. Este estudio refleja tanto los aspectos positivos como las dificultades en la aplicación de la ACP en las residencias. El propósito radica en demostrar cómo la mayoría de los protocolos en este centro se fundamentan en un modelo en el que todos los usuarios tienen derecho a la dignidad y a la personalización.
  Subject: Treball social
  Language: spa
  Subject areas: Treball social Social Work Trabajo social
  Department: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Student: Batista Pérez, Óscar
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Atenció Centrada en la Persona Person Centered Care Atención Centrada en la Persona
  Work's public defense date: 2023-06-28
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Residències, Gent Gran, Dependència Residences, Senior Citizens, Dependency Residencias, Personas Mayores, Dependencia
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Atención Centrada en la Persona
  Project director: Anleu Hernández, Claudia María
  Education area(s): Treball Social
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar