Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

La estigmatización y discriminación que sufren las personas portadoras de VIH y el papel del Trabajo Social.

 • Identification data

  Identifier: TFG:7237
 • Authors:

  Soares Da Costa, Sara Daniela
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-07-01
  Abstract: Les persones que són portadores de VIH sofreixen per part de la societat grans situacions d'estigmatització i discriminació. Sovint es troben marginades a causa de la falta d'informació per part de la població. Aquesta situació els condueix a una exclusió social, pèrdua d'ocupació, falta d'accés a l'atenció mèdica i violència dels seus drets humans. Amb això, es pot destacar que el VIH és una malaltia que no sols afecta a la salut física de les persones, sinó també al seu benestar emocional, psicològic i social. Per aquest motiu, el paper del treball social resulta crucial. Las personas que son portadoras de VIH sufren por parte de la sociedad grandes situaciones de estigmatización y discriminación. A menudo se encuentran marginadas debido a la falta de información por parte de la población. Esta situación los conduce a una exclusión social, pérdida de empleo, falta de acceso a la atención médica y violencia de sus derechos humanos. Con esto, se puede destacar que el VIH es una enfermedad que no solo afecta a la salud física de las personas, sino también a su bienestar emocional, psicológico y social. Por este motivo, el papel del trabajo social resulta crucial.
  Subject: Treball social
  Language: spa
  Subject areas: Treball social Social Work Trabajo social
  Department: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Student: Soares Da Costa, Sara Daniela
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: L'estimatització i discriminació que pateixen les persones portadores de VIH i el paper del Treball Social. The stigmatization and discrimination suffered by people with HIV and the role of Social Work. La estigmatización y discriminación que sufren las personas portadoras de VIH y el papel del Trabajo Social.
  Work's public defense date: 2023-06-28
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Estigma, discriminació, exclusió social Stigma, discrimination, social exclusion Estigma, discriminación, exclusión social
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: La estigmatización y discriminación que sufren las personas portadoras de VIH y el papel del Trabajo Social.
  Project director: Forns Fernández, Maria Victòria
  Education area(s): Treball Social
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar