Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Estudio sobre brecha digital en la ciudad de Tarragona

 • Identification data

  Identifier: TFG:7241
 • Authors:

  Benmazouz Benbelaiche, Youcef
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-07-01
  Abstract: La finalitat d'aquest estudi és analitzar l'impacte de les tecnologies en la vida quotidiana de les persones, prenent com a estudi de cas el municipi de Tarragona per a comprendre les seves causes i identificar si hi ha bretxa digital i com es manifesta. La metodologia utilitzada és quantitativa, a través de la recollida de dades a través d'una enquesta. Els resultats de la recerca confirmen que la bretxa digital està íntimament relacionada amb els factors d'exclusió social i s'aprecien diferències territorials segons els barris de la ciutat. La finalidad de este estudio es analizar el impacto de las tecnologías en la vida cotidiana de las personas, tomando como estudio de caso el municipio de Tarragona para comprender sus causas e identificar si hay brecha digital y cómo se manifiesta. La metodología utilizada es cuantitativa, a través de la recogida de datos a través de una encuesta. Los resultados de la investigación confirman que la brecha digital está íntimamente relacionada con los factores de exclusión social y se aprecian diferencias territoriales según los barrios de la ciudad.
  Subject: Treball social
  Language: spa
  Subject areas: Treball social Social Work Trabajo social
  Department: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Student: Benmazouz Benbelaiche, Youcef
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Estudi sobre bretxa digital a la ciutat de Tarragona Study of the digital divide in the city of Tarragona Estudio sobre brecha digital en la ciudad de Tarragona
  Work's public defense date: 2023-06-27
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: bretxa digital, internet de les coses, societat del coneixement digital divide, internet of things, knowledge society brecha digital, internet de las cosas, sociedad del conocimiento
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Estudio sobre brecha digital en la ciudad de Tarragona
  Project director: Deusda Ayala, Blanca
  Education area(s): Treball Social
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar