Treballs Fi de Grau> Infermeria

Prevenció, detecció i intervencions d'infermeria en el delírium en cures pal·liatives. Una revisió sistemàtica.

 • Identification data

  Identifier: TFG:7255
 • Authors:

  Montell Ruberte, Belén
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-07-02
  Abstract: Introducció. Aquesta revisió sistemàtica estudia com prevenir i detectar el delírium en pacients pal·liatius i identificar les intervencions d’infermeria. Objectiu. Identificar eines de prevenció, cribratge i d’intervenció del delírium en pacients pal·liatius. Metodologia. Una revisió sistemàtica a través de la literatura actual. Resultats. S’han escollit 12 articles de les bases de dates: vuit estudis quantitatius, tres estudis qualitatius i una guia. Discussió i conclusions. El delírium en pal·liatius està molt infradiagnosticat, amb una baixa formació professional i dels familiars, que causa una baixa qualitat de les cures. El principal tractament és no farmacològic, i l’objectiu principal és pal·liar els símptomes.
  Subject: Infermeria
  Language: cat
  Subject areas: Enfermería Nursing Infermeria
  Department: Infermeria
  Student: Montell Ruberte, Belén
  Academic year: 2023-2024
  Title in different languages: Prevención, detección e intervenciones de enfermería en el delirio en cuidados paliativos. Una revisión sistemática. Prevention, detection and nursing interventions in delirium in palliative care. A systematic review. Prevenció, detecció i intervencions d'infermeria en el delírium en cures pal·liatives. Una revisió sistemàtica.
  Work's public defense date: 2024-06-04
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Delirio, cuidados paliativos, enfermería Delirium, palliative care, nursing Delírium, cures pal·liatives, infermeria
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Prevenció, detecció i intervencions d'infermeria en el delírium en cures pal·liatives. Una revisió sistemàtica.
  Project director: Rodríguez Vázquez, Adoración
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enfermería
  Nursing
  Infermeria
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar