Treballs Fi de Grau> Infermeria

Revisión sistemática sobre la actuación enfermera en la depresión postparto

 • Identification data

  Identifier: TFG:7294
 • Authors:

  Galvañ Fernandez, Ester
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-07-03
  Abstract: La depressió postpart afecta entre el 10 i 15% de les dones, amb una incidència major en primíparas (12 a 25%) i fins a un 35% en grups de risc. Aquest trastorn pot portar a la sensació de pèrdua de control, dificultats en la lactància i risc de suïcidi, afectant el desenvolupament social i cognitiu dels fills. Aquest treball revisa els cuidats infermers en la depressió postpart a Espanya. Conèixer els factors de risc i usar escales de detecció és crucial per a una adequada atenció. Les intervencions efectives inclouen atenció individualitzada, teràpia cognitiu-conductual, assistència tecnològica i mesures per al benestar emocional. La depresión postparto afecta entre el 10 y 15% de las mujeres, con una incidencia mayor en primíparas (12 a 25%) y hasta un 35% en grupos de riesgo. Este trastorno puede llevar a la sensación de pérdida de control, dificultades en la lactancia y riesgo de suicidio, afectando al desarrollo social y cognitivo de los hijos. Este trabajo revisa los cuidados enfermeros en la depresión postparto en España. Conocer los factores de riesgo y usar escalas de detección es crucial para una adecuada atención. Las intervenciones efectivas incluyen atención individualizada, terapia cognitivo-conductual, asistencia tecnológica y medidas para el bienestar emocional.
  Subject: Infermeria
  Language: spa
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Department: Infermeria
  Student: Galvañ Fernandez, Ester
  Academic year: 2023-2024
  Title in different languages: Revisió sistemàtica sobre l'actuació infermera a la depressió postpart Systematic review of nursing performance in postpartum depression Revisión sistemática sobre la actuación enfermera en la depresión postparto
  Work's public defense date: 2024-06-03
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: depressió postpart, intervenció d'infermeria, factors de risc postpartum depression, nursering intervention, risk factors depresión post-parto, intervención de enfermería, factores de riesgo
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Revisión sistemática sobre la actuación enfermera en la depresión postparto
  Project director: Herrera Ramos, Isaac
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar