Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Systems' Approach to Analog and Digital Signals for Automotive Control Modules

 • Identification data

  Identifier: TFG:7381
 • Authors:

  Fabregas Garcia, Marta
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-07-10
  Abstract: Aquesta Tesi neix de la necessitat de desenvolupar una validació de senyals HW per a BCM que s'estan fabricant per a vehicles JLR. Inclou una descripció dels cinc passos realitzats a l'hora de desenvolupar un projecte d'enginyeria des del punt de vista d'un sistema: Obtenció i gestió de requisits de les parts interessades, especificació i anàlisi de requisits del sistema, disseny arquitectònic del sistema, proves d'integració del sistema i, finalment, proves del sistema. This Thesis is born from the need to develop a validation of HW Signals for BCMs that are being manufactured for JLR vehicles. It includes a description of the five steps taken when developing an Engineering Project from a Systems’ point of view: Stakeholder Requirements Elicitation & Management, System Requirements Specification & Analysis, System Architectural Design, System Integration Testing, and finally, System Testing.
  Subject: Enginyeria electrònica
  Language: en
  Subject areas: Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Industrial Electronics and Automation Engineering Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Fabregas Garcia, Marta
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Senyals Analògics i Digitals en Mòduls de Control d'Automoció des del Punt de Vista de Sistemes Systems' Approach to Analog and Digital Signals for Automotive Control Modules Enfoque de Sistemas para Señales Analógicas y Digitales en Módulos de Control Automotriz
  Work's public defense date: 2023-01-13
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Sistemes, Automoció, Validació Systems, Automotive, Validation Sistemas, Automoción, Validación
  Confidenciality: Si
  Title in original language: Systems' Approach to Analog and Digital Signals for Automotive Control Modules
  Project director: Cañellas Alberich, Nicolau
  Education area(s): Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Industrial Electronics and Automation Engineering
  Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
  Enginyeria electrònica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar